Doručení návrhu na aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (návrh opatření obecné povahy) a oznámení o konání veřejného projednání

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

30.08.2017

Vyvěšeno do:

09.10.2017

30. srpna 2017, 10:17

Přílohy:

 

 

 

Archiv úřední desky