Místní samospráva obce Písečná

Zastupitelstvo obce
Ćmiel David Bc. (ČSSD - ČSSD) starosta obce Písečná
Poloková Žaneta (ČSSD - ČSSD) místostarostka obce Písečná
Krzok Jan Ing. (NK - BEZPP) zastupitel obce Písečná
Cienciala Bogdan Mgr. (NK - BEZPP) zastupitel obce Písečná
Kaleta Karel (NK - BEZPP) zastupitel obce Písečná
Szotkowski Libor (ČSSD - BEZPP) zastupitel obce Písečná
Kantor Pavel Mgr.(ČSSD - BEZPP) zastupitel obce Písečná
Složení finančního výboru
Krzok Jan Ing. předseda finančního výboru
Cienciala Bogdan Mgr. člen finančního výboru
Kantor Pavel Mgr. člen finančního výboru
Složení kontrolního výboru
Szotkowski Libor předseda kontrolního výboru
Cienciala Bogdan Mgr. člen kontrolního výboru
Krzok Jan Ing. člen kontrolního výboru
Složení výboru pro národnostní menšiny
Karel Kaleta předseda výboru pro národnostní menšiny
Nieslaniková Marie členka výboru pro národnostní menšiny
Sikora Władyslaw Ing. člen výboru pro národnostní menšiny
Obecní úřad Písečná - adresa: Písečná 42, 739 91 Jablunkov - IČO: 70632430 - tel. a fax: 558 359 825 - bankovní účet: 86-5630280257/0100

© Copyright 2007 - 2014 Obecní úřad Písečná email: urad@obecPisecna.cz, administrátor: admin@obecPisecna.cz