Aktuální informace obecního úřadu:


18.6.2015 (13:54) - Obecní úřad | Všechny články
Výzva k vrácení neplatného cestovního dokladu

Městský úřad Jablunkov, odbor vnitra a živnostenský úřad v y z ý v á všechny držitele neplatného cestovního dokladu k jeho vrácení. V souladu s ustanovením zákona č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, je držitel neplatného cestovního pasu povinen bez zbytečného odkladu tento odevzdat. Neplatným se stává cestovní pas uplynutím doby v něm vyznačené, ohlášením jeho ztráty či odcizení, uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana. V případě porušení této výše uvedené povinnosti se držitel cestovního pasu dopouští přestupku, za který mu může být jako sankce uložena pokuta až do výše 10.000,- Kč citovaného zákona. Neplatný cestovní pas je možno odevzdat osobně v kanceláři č. 111 - cestovní doklady v přízemí nové budovy Městského úřadu v Jablunkově, případně poslat poštou na adresu Městského úřadu v Jablunkově.

Zobrazit celý článek vystavila: Petra Rathouská

10.6.2015 (10:45) - Obecní úřad | Všechny články
Veřejná sbírka na opravu farního kostela v Jablunkově

Farnost Jablunkov vyhlásila veřejnou sbírku dle § 4 odst. 2 zákona č. 117/2001 Sb., jejímž cílem je pomoci shromáždit finanční prostředky na opravu interiéru farního kostela Božího Těla v Jablunkově. Bližší informace najdete v příloze.

Zobrazit celý článek vystavila: Petra Rathouská

28.5.2015 (10:15) - Obecní úřad | Všechny články
Výsledky dotazníkového šetření

V měsíci březnu letošního roku se v obci uskutečnilo dotazníkové šetření s cílem ověřit potřeby občanů a zjistit jejich názor na další směřování rozvoje obce. Bylo distribuováno 790 dotazníků, šetření se nakonec zúčastnilo 247 občanů. Výsledky šetření budou podkladem pro tvorbu nového strategického plánu rozvoje obce. Vyhodnocení šetření připojujeme v příloze.

Zobrazit celý článek vystavil: Bc David Ćmiel

20.4.2015 (10:34) - Obecní úřad | Všechny články
Kulturní a sportovní akce na Jablunkovsku - KVĚTEN 2015

V příloze nabízíme přehled kulturních a sportovních akcí konaných na Jablunkovsku v měsíci květnu.

Zobrazit celý článek vystavila: Petra Rathouská

30.3.2015 (9:09) - Obecní úřad | Všechny články
Sběr a svoz nebezpečného a objemného odpadu

V sobotu 9. 5. 2015 bude proveden sběr a svoz nebezpečného a objemného odpadu v obci Písečná. Rozpis viz. příloha.

Zobrazit celý článek vystavila: Petra Rathouská

24.3.2015 (8:54) - Obecní úřad | Všechny články
Geografický informační systém

Do provozu byl uveden nový geografický informační systém, který přes internet umožňuje nahlížení do územního plánu obce, obsahuje dále katastrální mapu a ortofotomapu. Vše je dostupné na tomto odkazu - http://obcanserver.cz/pisecna/

Zobrazit celý článek vystavil: Bc David Ćmiel


[Starší články]
Obecní úřad Písečná - adresa: Písečná 42, 739 91 Jablunkov - IČO: 70632430 - tel. a fax: 558 359 825 - bankovní účet: 86-5630280257/0100

© Copyright 2007 - 2015 Obecní úřad Písečná email: urad@obecPisecna.cz, administrátor: admin@obecPisecna.cz