Aktuální informace obecního úřadu:


21.10.2015 (17:01) - Obecní úřad | Všechny články
Dotace na výměnu kotlů

Krajský úřad Moravskoslezského kraje připravuje na únor roku 2016 nové kotlíkové dotace s vysokou mírou podpory. V příloze naleznete podrobnější informace o dotačním programu.

Zobrazit celý článek vystavil: Bc David Ćmiel

18.9.2015 (9:27) - Obecní úřad | Všechny články
Setkání občanů s prezidentem republiky

Dovolujeme si vás pozvat na setkání občanů s prezidentem republiky Milošem Zemanem, ve středu 23. 9. 2015 v 16.55 na mariánském náměstí v Jablunkově.

Zobrazit celý článek vystavila: Petra Rathouská

5.8.2015 (11:53) - Obecní úřad | Všechny články
Zvýšené nebezpečí vzniku požárů

Krajský úřad Moravskoslezského kraje podle čl. 3 nařízení Moravskoslezského kraje č. 3/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, ve znění nařízení kraje č. 7/2002 (dále jen „nařízení kraje“) VYHLAŠUJE DOBU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRŮ NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Podle čl. 2 písm. a) nařízení kraje se dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů rozumí období nadměrného sucha, zejména období s dlouhodobým nedostatkem srážek a s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu a kdy vane suchý vítr (dále jen „období sucha“).

Zobrazit celý článek vystavila: Petra Rathouská

18.6.2015 (13:54) - Obecní úřad | Všechny články
Výzva k vrácení neplatného cestovního dokladu

Městský úřad Jablunkov, odbor vnitra a živnostenský úřad v y z ý v á všechny držitele neplatného cestovního dokladu k jeho vrácení. V souladu s ustanovením zákona č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, je držitel neplatného cestovního pasu povinen bez zbytečného odkladu tento odevzdat. Neplatným se stává cestovní pas uplynutím doby v něm vyznačené, ohlášením jeho ztráty či odcizení, uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana. V případě porušení této výše uvedené povinnosti se držitel cestovního pasu dopouští přestupku, za který mu může být jako sankce uložena pokuta až do výše 10.000,- Kč citovaného zákona. Neplatný cestovní pas je možno odevzdat osobně v kanceláři č. 111 - cestovní doklady v přízemí nové budovy Městského úřadu v Jablunkově, případně poslat poštou na adresu Městského úřadu v Jablunkově.

Zobrazit celý článek vystavila: Petra Rathouská

10.6.2015 (10:45) - Obecní úřad | Všechny články
Veřejná sbírka na opravu farního kostela v Jablunkově

Farnost Jablunkov vyhlásila veřejnou sbírku dle § 4 odst. 2 zákona č. 117/2001 Sb., jejímž cílem je pomoci shromáždit finanční prostředky na opravu interiéru farního kostela Božího Těla v Jablunkově. Bližší informace najdete v příloze.

Zobrazit celý článek vystavila: Petra Rathouská

28.5.2015 (10:15) - Obecní úřad | Všechny články
Výsledky dotazníkového šetření

V měsíci březnu letošního roku se v obci uskutečnilo dotazníkové šetření s cílem ověřit potřeby občanů a zjistit jejich názor na další směřování rozvoje obce. Bylo distribuováno 790 dotazníků, šetření se nakonec zúčastnilo 247 občanů. Výsledky šetření budou podkladem pro tvorbu nového strategického plánu rozvoje obce. Vyhodnocení šetření připojujeme v příloze.

Zobrazit celý článek vystavil: Bc David Ćmiel


[Starší články]
Obecní úřad Písečná - adresa: Písečná 42, 739 91 Jablunkov - IČO: 70632430 - tel. a fax: 558 359 825 - bankovní účet: 86-5630280257/0100

© Copyright 2007 - 2015 Obecní úřad Písečná email: urad@obecPisecna.cz, administrátor: admin@obecPisecna.cz