Vyhlášky

Rok 2015:

1/2015 - O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Písečná (účinnost od 1.5.2015)

2/2015 - O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (účinnost od 1.5.2015)

Rok 2014:

1/2014 - O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (účinnost od 1.1.2015)

Rok 2013:

1/2013 - O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (účinnost od 1.1.2014)

Rok 2012:

1/2012 - O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (účinnost od 1.1.2013)

Rok 2009:

1/2009 - O nakládnání s komunálním a stavebním odpadem (účinnost od 27.3.)

2/2009 - O místním poplatku za komunální odpady (účinnost od 27.3.)

3/2009 - O nakládnání s komunálním a stavebním odpadem (účinnost od 21.8.)

4/2009 - O místním poplatku za komunální odpady (účinnost od 21.8.)

Rok 2006:

1/2006 - Závazná část Územního plánu obce Písečná

Rok 2005:

1/2005 - O požární ochraně obce

Rok 2004:

1/2004 - O místních poplatcích

2/2004 - O znaku, praporu, barvách a razítku obce Písečná a o zásadách jejich užívání

4(3)/2004 - O místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Rok 2002:

1/2002 - O nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Písečná vznikající na území obce Písečná

Obecní úřad Písečná - adresa: Písečná 42, 739 91 Jablunkov - IČO: 70632430 - tel. a fax: 558 359 825 - bankovní účet: 86-5630280257/0100

© Copyright 2007 - 2015 Obecní úřad Písečná email: urad@obecPisecna.cz, administrátor: admin@obecPisecna.cz