Zobrazit:

1.8.2014 VV - Seznámení s novými podklady rozhodnutí - kanalizace
Popis: Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu, oznamuje, že v průběhu řízení o vydání rozhodnutí o umístění stavby "Splašková kanalizace Písečná", podal žadatel žádost o zúžení této žádosti. Bližší informace najdete v příloze.

 Splašková kanalizace Písečná - zúžení žádosti
Vystavila: Petra Rathouská

30.7.2014 Výběrové řízení - OÚ a MŠ Písečná
Popis: Obec Písečná vyhlašuje výběrové řízení na zakázku malého rozsahu "Projektová dokumentace stavby - Obecní úřad a Mateřská škola Písečná"

 Veřejná zakázka - Projektová dokumentace OÚ a MŠ Písečná  Krycí list nabídky
 Smlouva o dílo  Prokázání splnění kvalifikace
 Závazný postup pro zpracování projektové dokumentace
Vystavila: Petra Rathouská

30.7.2014 Výběrové řízení - ZŠ a MŠ Písečná
Popis: Obec Písečná vyhlašuje výběrové řízení na zakázku malého rozsahu "Prováděcí dokumentace stavby - Přístavba a rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ Písečná"

 Zadávací dokumentace - prováděcí dokumentace ZŠ a MŠ Písečná  Krycí list nabídky
 Obchodní podmínky - návrh smlouvy o dílo  Prokázání splnění kvalifikace
 Závazný postup pro zpracování dokumentace
Vystavila: Petra Rathouská

29.7.2014 VV - Návrh územního plánu Písek
Popis: Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu, oznamuje konání veřejného projednání Návrhu územního plánu Písek a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a zároveň vyzývá k uplatnění připomínek nebo námitek k tomuto návrhu. Veřejné projednání se uskuteční dne 16.9.2014 v 15.00 hod. na Obecním úřadě v Písku. Více informací najdete v příloze.

 Veřejná vyhláška - Návrh územního plánu Písek
Vystavila: Petra Rathouská

26.6.2014 VV - Návrh územního plánu Písek
Popis: Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu, oznamuje konání veřejného projednání Návrhu územního plánu Písek a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a zároveň vyzývá k uplatnění připomínek nebo námitek k tomuto návrhu. Veřejné projednání se uskuteční dne 8.8.2014 ve 14.00 hod. na Obecním úřadě v Písku. Více informací najdete v příloze.

 Návrh územního plánu Písek
Vystavila: Petra Rathouská

Nápověda:

očička - Tyto oči znamenají přítomnost přímo zobrazitelného obsahu. Kliknutím jej zobrazíte.
očička - Kliknutím dojde ke zavření zobrazeného detailu.

Obecní úřad Písečná - adresa: Písečná 42, 739 91 Jablunkov - IČO: 70632430 - tel. a fax: 558 359 825 - bankovní účet: 86-5630280257/0100

© Copyright 2007 - 2014 Obecní úřad Písečná email: urad@obecPisecna.cz, administrátor: admin@obecPisecna.cz