Zobrazit:

10.11.2014 Nařízení Státní veterinární správy
Popis: Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy – moru včelího plodu, vymezení ochranného pásma a zrušení ochranných pásem.

 Nařízení Státní veterinární správy
Vystavila: Petra Rathouská

7.11.2014 Usnesení z ustavujícího zasedání ZO Písečná

 Usnesení č. 1
Vystavila: Anna Pavlusová

30.10.2014 VV - oznámení opakovaného veřejného projednání ÚP Jablunkov
Popis: Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu oznamuje opakované veřejné projednání návrhu územního plánu Jablunkov včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj (Natura, Sea), které se uskuteční dne 11.12.2014 ve 14.00 hodin na městském úřadě Jablunkov.

 Veřejné projednání návrhu ÚP Jablunkov
Vystavila: Petra Rathouská

Nápověda:

očička - Tyto oči znamenají přítomnost přímo zobrazitelného obsahu. Kliknutím jej zobrazíte.
očička - Kliknutím dojde ke zavření zobrazeného detailu.

Obecní úřad Písečná - adresa: Písečná 42, 739 91 Jablunkov - IČO: 70632430 - tel. a fax: 558 359 825 - bankovní účet: 86-5630280257/0100

© Copyright 2007 - 2014 Obecní úřad Písečná email: urad@obecPisecna.cz, administrátor: admin@obecPisecna.cz