Zobrazit:

14.7.2014 Oznámení o zrušení veřejného projednání
Popis: Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu, oznamuje zrušení veřejného projednání návrhu Územního plánu Písek, které bylo ohlášeno na 8.8.2014 ve 14.00 hodin v budově obecního úřadu v Písku. Nový termín veřejného projednání návrhu Územního plánu Písek spojený s odborným výkladem projektanta bude oznámen.

 Zrušení veřejného projednání ÚP Písek
Vystavila: Petra Rathouská

27.6.2014 Stanovení počtu členů zastupitelstva obce
Popis: Zastupitelstvo obce Písečná v souladu s ustanovením § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, stanovilo na svém zasedání dne 24. 6. 2014 počet členů zastupitelstva obce Písečná pro příští volební období. Zastupitelstvo obce bude sedmičlenné.
Vystavila: Anna Pavlusová

27.6.2014 Usnesení č. 35
Popis: Usnesení z jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 24. 6. 2014

 Usnesení č. 35
Vystavila: Anna Pavlusová

26.6.2014 VV - Návrh územního plánu Písek
Popis: Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu, oznamuje konání veřejného projednání Návrhu územního plánu Písek a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a zároveň vyzývá k uplatnění připomínek nebo námitek k tomuto návrhu. Veřejné projednání se uskuteční dne 8.8.2014 ve 14.00 hod. na Obecním úřadě v Písku. Více informací najdete v příloze.

 Návrh územního plánu Písek
Vystavila: Petra Rathouská

Nápověda:

očička - Tyto oči znamenají přítomnost přímo zobrazitelného obsahu. Kliknutím jej zobrazíte.
očička - Kliknutím dojde ke zavření zobrazeného detailu.

Obecní úřad Písečná - adresa: Písečná 42, 739 91 Jablunkov - IČO: 70632430 - tel. a fax: 558 359 825 - bankovní účet: 86-5630280257/0100

© Copyright 2007 - 2014 Obecní úřad Písečná email: urad@obecPisecna.cz, administrátor: admin@obecPisecna.cz