Zobrazit:

26.8.2014 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Vystavila: Anna Pavlusová

11.8.2014 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Vystavila: Anna Pavlusová

7.8.2014 VÝZVA - úřad pro zatupování státu ve věcech majetkových
Popis: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitých věcí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovité věci u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Bližší informace a výzvu najdete v příloze.

Informace pro veřejnost Výzva
 Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky
Vystavila: Petra Rathouská

29.7.2014 VV - Návrh územního plánu Písek
Popis: Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu, oznamuje konání veřejného projednání Návrhu územního plánu Písek a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a zároveň vyzývá k uplatnění připomínek nebo námitek k tomuto návrhu. Veřejné projednání se uskuteční dne 16.9.2014 v 15.00 hod. na Obecním úřadě v Písku. Více informací najdete v příloze.

 Veřejná vyhláška - Návrh územního plánu Písek
Vystavila: Petra Rathouská

Nápověda:

očička - Tyto oči znamenají přítomnost přímo zobrazitelného obsahu. Kliknutím jej zobrazíte.
očička - Kliknutím dojde ke zavření zobrazeného detailu.

Obecní úřad Písečná - adresa: Písečná 42, 739 91 Jablunkov - IČO: 70632430 - tel. a fax: 558 359 825 - bankovní účet: 86-5630280257/0100

© Copyright 2007 - 2014 Obecní úřad Písečná email: urad@obecPisecna.cz, administrátor: admin@obecPisecna.cz