Zobrazit:

25.5.2015 Splašková kanalizace Písečná
Popis: Městský úřad Jablunkov, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad, vydává podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona stavební povolení k provedení stavby vodního díla "Splašková kanalizace Písečná", umístěné na pozemcích v katastrálním území Písečná u Jablunkova.

 Stavební povolení "Splašková kanalizace Písečná"
Vystavila: Petra Rathouská

20.5.2015 Usnesení č. 5
Popis: Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Písečná konaného dne 18. 5. 2015.

 Usnesení č. 5
Vystavila: Anna Pavlusová

19.5.2015 Oznámení o záměru pronájmu části nemovitého majetku
Popis: Obec Písečná oznamuje záměr pronájmu části nemovitého majetku v katastrálním území Písečná u Jablunkova. Bližší informace najdete v příloze.

 Záměr pronájmu části pozemku  Vyznačení místa určeného k pronájmu
Vystavila: Petra Rathouská

18.5.2015 Nařízení státní veterinární správy
Popis: Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy – moru včelího plodu, vymezení ochranného pásma a zrušení ochranných pásem.

 Mor včelího plodu
Vystavila: Petra Rathouská

11.5.2015 Jednání zastupitelstva obce
Popis: Dne 18.5.2015 se od 16.30 v objektu Výletiště uskuteční jednání Zastupitelstva obce Písečná. Program jednání zveřejňujeme v příloze.

 oznameni o konani zasedani 18052015.pdf
Vystavil: Bc. David Ćmiel

25.3.2014 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky
Popis: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových dle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., zveřejňuje prostřednictvím obecního úřadu seznam nemovitostí, kde nejsou dostatečně identifikováni vlastníci. Součástí zveřejnění seznamu je i výzva, aby se vlastníci přihlásili ke svému vlastnictví uvedených nemovitostí a další důležité informace.

 Informace pro veřejnost  Výzva
 Seznam nemovitostí
Vystavila: Anna Pavlusová

Nápověda:

očička - Tyto oči znamenají přítomnost přímo zobrazitelného obsahu. Kliknutím jej zobrazíte.
očička - Kliknutím dojde ke zavření zobrazeného detailu.

Obecní úřad Písečná - adresa: Písečná 42, 739 91 Jablunkov - IČO: 70632430 - tel. a fax: 558 359 825 - bankovní účet: 86-5630280257/0100

© Copyright 2007 - 2015 Obecní úřad Písečná email: urad@obecPisecna.cz, administrátor: admin@obecPisecna.cz