Informace pro občany - změny ve vydávání občanských průkazů a cestovních pasů od 1.7.2018

12. června 2018, 13:09 | S ohledem na nadcházející letní sezónu zveřejňujeme letáky s aktuálními informacemi o lhůtách pro vydávání občanských průkazů a cestovních pasů, o výši správních poplatků a místní příslušnosti úřadů pro nabírání žádostí a předávání vyhotovených dokladů. Informace v letácích reflektují novou právní úpravu na úsecích OP a CD účinnou od 1.7.2018 (zákon č,. 195/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o OP). T

Přílohy: