Kotlíkové dotace 3. výzva - informace pro občany

6. března 2019, 16:39 | Dne 6.3.2019 proběhlo informační setkání ke kotlíkovým dotacím. Děkujeme všem občanům, kteří se setkání zúčastnili a v příloze zveřejňujeme informace k 3. výzvě kotlíkových dotací a dotačnímu programu obce Písečná. Do 15.3.2019 lze na OÚ Písečná podat nezávaznou žádost o poskytnutí bezúročné půjčky na instalaci kotle

 Topíte starým kotlem s ručním přikládáním paliva?
 Váš kotel je zařazen v 1. nebo 2. emisní třídě a musí být vyřazen z provozu od 1. 9. 2022?
 Nemáte naspořeno, a proto rádi využijete bezúročnou půjčku od obce?
Neváhejte a přijďte na naše setkání,
• na kterém vám vysvětlíme podmínky pro získání podpory a bezúročné půjčky pro výměnu kotle a nabídneme zpracování žádosti o podporu,
• sdělíme vám výši podpory a termíny pro realizaci,
• ověříme si váš předběžný zájem o zapojení, abychom pro vás mohli rezervovat finanční prostředky
• poskytneme informace o podporovaných kotlech.

S případnými dotazy se obracejte na starostu obce emailem na adresu starosta@obecpisecna.cz nebo telefonicky na číslo +420725146249.

PODMÍNKY 3. VÝZVY NA KOTLÍKOVÉ DOTACE

Co dotace podporují

Výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním (nesplňujícího požadavky min. 3. emisní třídy) za nový zdroj tepla, který splňuje příslušné požadavky.

Typy podporovaných zdrojů a výše podpory

  • Tepelné čerpadlo – 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
  • Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) – 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
  • Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva - dřevo) – 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč
  • Plynový kondenzační kotel – 75 % způsobilých výdajů, nejvýše 95 000 Kč

Bezúročná půjčka

Domácnosti, které nemají našetřeny prostředky na výměnu starého kotle, si budou moci dopředu požádat u své obce o tzv. kotlíkovou půjčku, z níž výměnu zaplatí. Bezúročná půjčka ve výši 200 000 bude poskytnuta na dobu 10 let. První splátka půjčky bude uhrazena prostřednictvím dotace na výměnu kotle. Měsíční splátky půjčky mohou být maximálně 2 000 Kč. Prostředky na financování půjček poskytuje obcím Státní fond životního prostředí ČR. Požadavek na využití půjčky je nutné obci nahlásit v co nejkratším termínu.

Bonusy

Prioritní oblast –                  bonus 7 500 Kč
Moravskoslezský kraj –      bonus 7 500 Kč
Obec Písečná -                    bonus 10 000 Kč

Kombinace s programem Nová zelená úsporám  – bonus 20 000 Kč

Co je možné uhradit z dotace (způsobilé výdaje)

  • Nový kotel/zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
  • Novou otopnou soustavu
  • Rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
  • Projektovou dokumentaci

Kde a kdy můžete žádat

Na krajském úřadě poté, co Moravskoslezský kraj vyhlásí výzvu pro občany. Vyhlášení výzvy – duben 2019, příjem žádostí – květen 2019, realizace výměny kotle do 31. 12. 2021.

Podporované výrobky najdete v seznamu zveřejněném na webových stránkách SFŽP - https://svt.sfzp.cz/.

Kotle 1. a 2. třídy musí být vyřazeny z provozu do 1. 9. 2022

Přílohy: