Mimořádné opatření č. 14/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě -

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

14.07.2020

Svěšeno:

22.07.2020

14. července 2020, 11:13 | Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako věcně i místně příslušný správní úřad podle § 85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů („dále jen zákona č. 258/2000 Sb.“) ve smyslu § 82 odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 69 odst. 1 písm. i) a § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.
nařizuje mimořádné opatření při epidemii spočívající s účinností ode dne vyhlášení do odvolání tohoto mimořádného opatření na území obcí Frýdek Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov, Bohumín, Havířov, Karviná, Orlová, Český Těšín, Třinec a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost.

Přílohy:

 

 

 

Archiv úřední desky

Smlouvy