Nařízení státní veterinární správy - Ukončení mimořádných veterinárních opatření

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

13.04.2017

Svěšeno:

29.04.2017

13. dubna 2017, 14:47 | Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1, § 17 odst. 4 a § 54 odst. 1 písm. a), b), d), e), l) a r) a § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona tímto ukončuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Moravskoslezském kraji.

Přílohy: