Novinky

Ukončení MESOH roku (1.10.2019 - 30.9.2020) - REKLAMACE

19. října 2020, 14:56 | Vážení uživatelé systému MESOH, k 30. 9. 2020 bylo ukončeno období pro vyhodnocení třídění odpadů a slev pro rok 2021, tzv. MESOH rok.

Prosíme o kontrolu, zda jsou všechny údaje ve vašem odpadovém účtu správné. Případné změny, doplnění chybějících svozů apod. lze uplatňovat do 15. 11. 2020 na e-mailu referentka@obecpisecna.cz nebo telefonicky na č. 558 359 825 a 734 218 515. Po tomto datu již nebude možné reklamaci uplatnit. Vždy prosím uveďte vaše IDS (ID stanoviště), příp. adresu stanoviště.

Od 1. 10. 2020 začal nový MESOH rok, jehož vyhodnocení proběhne na podzim roku 2021. Pro zobrazení svozů odpadu za nové období 1. 10. 2020 – 30. 9. 2021 si můžete překliknout v pravém horním rohu odpadového účtu.

Děkujeme, že třídíte a snižujete produkci odpadů!"

 

 

 

Informace o omezení dopravy

14. října 2020, 15:03 | S ohledem na přerušení školní docházky dojde od pondělí 19. 10. 2020 k omezení veřejné dopravy:
a) příměstská autobusová doprava bude provozována v rozsahu jízdních řádů platných v období letních školních prázdnin
b) drážní doprava bude provozována v režimu nedělních jízdních řádů, přičemž některé spoje do zaměstnání budou zachovány
Tímto bychom Vás chtěli informovat o realizovaných změnách jízdních řádů k 19. 10. 2020, které budou dostupné na webových stránkách www.kodis.cz a nejpozději od 19.10.2020 na www.portal.idos.cz.

 

 

 

Upozornění na uzavírku silnice číslo I/48

14. října 2020, 10:42 | Policie České republiky upozorňuje na úplnou uzavírku silnice číslo I/48 ulice Příborská ve Frýdku-Místku s navrženou objízdnou trasou a to z důvodu výstavby mostu nad touto pozemní komunikací. Úplná uzavírka silnice číslo I/48 (s objízdnou trasou) proběhne v předpokládaném termínu:
• od 16. října 2020 od 18:00 hodin do 18. října 2020 do 24:00 hodin
• od 20. listopadu 2020 od 18:00 hodin do 22. listopadu 2020 do 24:00 hodin

Plán objízdné trasy najdete v příloze.

 

 

 

Spolupráce JSDH Písečná s hasiči z Gmina Brenna

14. října 2020, 09:02 | V sobotu 3. 10. 2020 se v Brenne uskutečnila přeshraniční soutěž hasičů IRON MAN v silových disciplínách. Hasiči z Písečné a Brenne měli možnost porovnat fyzickou zdatnost, výdrž i smysl pro spolupráci. Soutěž byly organizována v rámci projektu „Brenna Písečná – partnerství v činnostech“.
Projekt Brenna Písečná - partnerství v činnostech” č. projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002018 obdržel finanční podporu z Fondu Mikroprojektů Euroregionu Śląsk Cieszynski – Těšínské Slezsko v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polská republika

 

 

 

Omezení rozsahu úředních hodin obecního úřadu Písečná

12. října 2020, 08:16 | Omezení rozsahu úředních hodin s ohledem na USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020 č. 997 o přijetí krizového opatření.

Úřední hodiny Obecního úřadu Písečná se stanovují na dny pondělí 8:00 – 13:00 a středa 12:00 – 17:00 - upřednostňuje se písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech.

Účinnost tohoto opatření se stanovuje ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod.

 

 

 

Usnesení č. 18 z jednání Zastupitelstva obce Písečná dne 5. 10. 2020

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

08.10.2020

Vyvěšeno do:

06.11.2020

9. října 2020, 06:35

 

 

 

Opis výsledku hlasování v obci Písečná - Volby do zastupitelstva Moravskoslezského kraje

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

05.10.2020

Vyvěšeno do:

21.10.2020

5. října 2020, 13:44

 

 

 

Dotazník pro občany obce Písečná

30. září 2020, 08:00 | Vážení spoluobčané,
předkládáme vám tento anonymní dotazník ke zjišťování vašeho názoru na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho vyplněním máte možnost ovlivnit strategické plánování obce v období 2021 - 2028 a výsledky tohoto šetření budou zohledněny při zpracování důležitého dokumentu - Strategický plán obce. Tento plán obsahuje dlouhodobé i krátkodobé cíle rozvoje obce v důležitých oblastech života v obci. K úspěšnému budoucímu rozvoji Písečné dojde pouze s vaší účastí a je úkolem zastupitelstva obce přihlížet k vašim přáním a názorům. Proto vás prosíme o zodpovězení níže uvedených otázek.
Dotazník vyplňte a odevzdejte do 30. 9. 2020 osobně prostřednictvím poštovní schránky OÚ Písečná. Dotazníky jsou k dispozici i k vyzvednutí na obecním úřadě. Dotazník lze rovněž vyplnit elektronicky (preferujeme) na webových stránkách obce www.obecpisecna.cz. Dotazník vyplňujte zakřížkováním příslušných odpovědí.
Děkujeme, že se zajímáte o budoucnost naší obce.
Odkaz na dotazník: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7hYH6iqF5UGBkcRItJYfDktqxMMacDZFraj9x4tCHtlUNkFLSUc3SEI2NUFDWU41RjE4U1NYTDZUVS4u

 

 

 

Změna sídla ohlašovny - adresa Obecního úřadu

24. září 2020, 10:03 | Obecní úřad Písečná informuje, že z důvodu přestěhování sídla obecního úřadu Písečná do jiné budovy se od 23. 9. 2020 mění adresa sídla ohlašovny z adresy Písečná 42 na adresu Písečná 262.

 

 

 

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

24.09.2020

Vyvěšeno do:

22.11.2020

24. září 2020, 07:31

 

 

 

Strana výpisu

1 ...