Obecně závazná vyhláška č. 1-2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - návrh vyhlášky ke schválení

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

15.12.2020

Svěšeno:

31.12.2020

15. prosince 2020, 11:16

Přílohy:

 

 

 

Archiv úřední desky

Smlouvy