Obecní úřad

Dotazníkové šetření k rozvoji sociálních služeb

12. června 2020, 13:16 | Obec Písečná společně s Místní akční skupinou Jablunkovsko a Sdružením obcí Jablunkovska připravuje aktualizaci Komunitní plánu sociálních služeb. Jedním z důležitých podkladů pro aktualizaci jsou názory občanů žijících v našem regionu. Pokud vám tedy záleží na kvalitě a dostupnosti sociálních služeb v Písečné a okolí, zapojte se do jejich plánování a rozvoj.

 

 

 

Oznámení o ceně stočného od 1.6.2020

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

10.06.2020

Svěšeno:

10.07.2020

10. června 2020, 14:43 | Oznámení o výši stočného na kanalizační síti Splašková kanalizace Písečná – IČME 8110-656356-70632430-3/1 od 01. 06. 2020 do 31. 12. 2020

 

 

 

Informace o otevření poradny pro pečující v Třinci

5. června 2020, 09:34 | Charita Třinec otevírá od června 2020 „Poradnu pro pečující“, v níž bude poskytovat zdarma poradenské služby pro seniory, osoby se zdravotním postižením či osoby, které o ně pečují. Jestliže se doma staráte o svého blízkého a potřebujete poradit či pomoci, využijte nové poradny na ul. Přátelství 1009 na Kamionce v Třinci (budova bývalé pošty), kde funguje Charitní bazárek a jeho součástí je nyní i poradna nebo si domluvte individuální konzultace v domácím prostředí.

Více v článku a příloze.

 

 

 

Zahájení provozu díla "Splašková kanalizace Písečná - I. etapa

4. června 2020, 11:45 | Obec Písečná dokončila stavbu „Splašková kanalizace Písečná – 1. etapa“, kolaudační souhlas se stavbou byl vydání ke dni 26. 5. 2020. Kanalizaci bude provozovat na základě koncesního řízení společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava od 1. 6. 2020 a od tohoto data je možné zahájit připojování nemovitostí ke kanalizaci.

 

 

 

Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy - dopravní značení most u čp. 45

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

01.06.2020

Svěšeno:

17.06.2020

1. června 2020, 12:45

 

 

 

Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy - dopravní značení křižovatka u čp. 155

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

01.06.2020

Svěšeno:

17.06.2020

1. června 2020, 12:43

 

 

 

Oznámení o zveřejnění Návrhu závěrečného účtu obce Písečná za rok 2019

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

01.06.2020

Svěšeno:

23.06.2020

1. června 2020, 08:58

 

 

 

Návrh závěrečného účtu obce Písečná za rok 2019

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

01.06.2020

Svěšeno:

23.06.2020

1. června 2020, 08:56

 

 

 

Očkování psů proti vzteklině

27. května 2020, 12:32 | V sobotu 30. 5. 2020 proběhne v obci Písečná pravidelné očkování psů proti vzteklině. Podrobné informace najdete v příloze.

 

 

 

Oznámení o zveřejnění Návrhu závěrečného účtu SOJ za rok 2019

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

27.05.2020

Svěšeno:

26.06.2020

27. května 2020, 12:19

 

 

 

Strana výpisu

3 ...

 

Informace z OÚ

Potřebuji si vyřídit

Dokumenty

Kontakty

Úřední deska

Samospráva

Hospodaření obce

Zpravodaj

ZŠ a MŠ Písečná

Formuláře

Dotační programy

Povinně zveřejňované informace

Obecně závazné vyhlášky

Veřejné zakázky

Pronájem budov

Kanalizace

Strategické dokumenty

Místní agenda 21

Projekty podpořené z dotací

Odpady

GDPR