Obecní úřad

Usnesení č. 3

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

25.02.2015

Svěšeno:

12.03.2015

Usnesení č. 3 z jednání Zastupitelstva obce Písečná dne 19. 2. 2015

 

 

 

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

24.02.2015

Svěšeno:

11.03.2015

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Třinec vyhlašuje dnem 23.2.2015 platnost obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Písečná u Jablunkova obce Písečná.

 

 

 

Oznámení o jednání zastupitelstva obce

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

12.02.2015

Svěšeno:

27.02.2015

OÚ Písečná informuje o jednání Zastupitelstva obce Písečná, které se uskuteční dne 19.2.2015 od 16.30 hodin v objektu Výletiště Písečná.

 

 

 

Oznámení o zahájení územního řízení

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

05.01.2015

Svěšeno:

20.01.2015

Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu oznamuje zahajéní územního řízení - žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby "Písečná, Chlouba, Ćmiel, Szotkowská kNN" na pozemích p.č. 924/3, 924/9, 924/13, 924/25, 924/32 a 964/1 v katastrálním území Písečná u Jablunkova.

 

 

 

Usnesení č. 2

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

19.12.2014

Svěšeno:

03.01.2015

19. prosince 2014, 09:51 | Usnesení č. 2 z jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 16. 12. 2014

 

 

 

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

25.03.2014

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových dle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., zveřejňuje prostřednictvím obecního úřadu seznam nemovitostí, kde nejsou dostatečně identifikováni vlastníci. Součástí zveřejnění seznamu je i výzva, aby se vlastníci přihlásili ke svému vlastnictví uvedených nemovitostí a další důležité informace.

 

 

 

Usnesení č. 32

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

20.12.2013

Svěšeno:

04.01.2014

20. prosince 2013 | Usnesení z jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 19. 12. 2013.

 

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

01.01.1970

Svěšeno:

16.01.1970

20. prosince 2013 | Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

 

 

Nařízení Státní veterinární správy

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

19.12.2013

Svěšeno:

03.01.2014

19. prosince 2013 | Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj nařizuje tato mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy – moru včelího plodu, vymezení a zrušení ochranných pásem.

 

 

 

Jednání zastupitelstva obce Písečná

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

12.12.2013

Svěšeno:

22.12.2013

12. prosince 2013 | OÚ Písečná informuje o jednání Zastupitelstva obce Písečná, které se uskuteční dne 20.12.2013 od 16.30 hod. v objektu Výletiště.

 

 

 

Strana výpisu

... 58 ...

 

Informace z OÚ

Potřebuji si vyřídit

Dokumenty

Kontakty

Úřední deska

Samospráva

Hospodaření obce

Zpravodaj

ZŠ a MŠ Písečná

Formuláře

Dotační programy

Povinně zveřejňované informace

Obecně závazné vyhlášky

Veřejné zakázky

Pronájem budov

Kanalizace

Strategické dokumenty

Místní agenda 21

Projekty EU

Odpady