Obecní úřad

Oznámení o návrzích opatření obecné povahy

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

02.04.2015

Svěšeno:

17.04.2015

Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,ve znění pozdějších předpisů, připravilo Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry a Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje.

 

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

31.03.2015

Svěšeno:

15.04.2015

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

31.03.2015

Svěšeno:

15.04.2015

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Písečná.

 

 

 

Oznámení o jednání Zastupitelstva obce Písečná

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

23.03.2015

Svěšeno:

07.04.2015

OÚ Písečná informuje o jednání Zastupitelstva obce Písečná, které se uskuteční dne 30.3.2015 od 16.30 hodin v objektu Výletiště Písečná.

 

 

 

Oznámení o záměru pronájmu části nemovitého majetku

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

10.03.2015

Svěšeno:

25.03.2015

Obec Písečná oznamuje záměr pronájmu části nemovitého majetku v katastrálním území Písečná u Jablunkova. Bližší informace najdete v příloze.

 

 

 

Oznámení o zahájení stavebního řízení

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

05.03.2015

Svěšeno:

20.03.2015

Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu oznamuje zahajéní územního řízení - ohlášení stavby "Garážový přístřešek" na pozemku p. č. 212/21 (trvalý travní porost) v katastrálním území Písečná u Jablunkova.

 

 

 

Usnesení č. 3

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

25.02.2015

Svěšeno:

12.03.2015

Usnesení č. 3 z jednání Zastupitelstva obce Písečná dne 19. 2. 2015

 

 

 

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

24.02.2015

Svěšeno:

11.03.2015

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Třinec vyhlašuje dnem 23.2.2015 platnost obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Písečná u Jablunkova obce Písečná.

 

 

 

Oznámení o jednání zastupitelstva obce

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

12.02.2015

Svěšeno:

27.02.2015

OÚ Písečná informuje o jednání Zastupitelstva obce Písečná, které se uskuteční dne 19.2.2015 od 16.30 hodin v objektu Výletiště Písečná.

 

 

 

Oznámení o zahájení územního řízení

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

05.01.2015

Svěšeno:

20.01.2015

Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu oznamuje zahajéní územního řízení - žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby "Písečná, Chlouba, Ćmiel, Szotkowská kNN" na pozemích p.č. 924/3, 924/9, 924/13, 924/25, 924/32 a 964/1 v katastrálním území Písečná u Jablunkova.

 

 

 

Strana výpisu

... 61 ...

 

Informace z OÚ

Potřebuji si vyřídit

Dokumenty

Kontakty

Úřední deska

Samospráva

Hospodaření obce

Zpravodaj

ZŠ a MŠ Písečná

Formuláře

Dotační programy

Povinně zveřejňované informace

Obecně závazné vyhlášky

Veřejné zakázky

Pronájem budov

Kanalizace

Strategické dokumenty

Místní agenda 21

Projekty EU

Odpady