Obecní úřad

Nařízení státní veterinární správy

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

25.10.2018

Svěšeno:

11.11.2018

25. října 2018, 14:02 | Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (dale jen ,,veterinární zákon”), v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 a § 54 veterinárního zákona a v souladu s vyhláškou č. 18/2018 Sb., o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek, v platném znění nařizuje tato mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Moravskoslezském kraji: Čl. 1 Vymezení ohniska Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu bylo rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj o mimořádných veterinárních opatřeních č. j. SVS/2018/124440-T ze dne 23.10.2018 vymezeno stanoviště chovu včel reg. č. CZ 89986965 v k. ú. 656348 (Návsí)

 

 

 

Oznámení o konání Ustavujícího jednání zastupitelstva obce Písečná dne 31. 10. 2018

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

23.10.2018

Svěšeno:

06.11.2018

23. října 2018, 14:45

 

 

 

Informace k nájmu hrobových míst na veřejném pohřebišti v Jablunkově

22. října 2018, 14:13 | Městský úřad Jablunkov vyzývá všechny občany, kteří mají smlouvu o nájmu hrobových míst na veřejném pohřebišti v Jablunkově sjednanou na dobu určitou, aby si zkontrolovali platnost své smlouvy a před koncem data ukončení platnosti smlouvy se dostavili na MěÚ v Jablunkově, kde bude s vámi uzavřená nová smlouva.
Bližší informace najdete v příloze.

 

 

 

Kulturní a sportovní akce na Jablunkovsku - LISTOPAD 2018

22. října 2018, 14:10 | Zveřejňujeme přehled kulturních a sportovních akcí, konaných na Jablunkovsku v měsíci listopadu 2018.

 

 

 

Zápis z jednání - Kulatý stůl se spolky

18. října 2018, 18:46 | Zveřejňujeme zápis z jednání u kulatého stolu dne 17.10.2018 v rámci plánování s veřejností jako součást aktivit místní Agendy 21- Kulatý stůl se spolky na téma plánovaní Oslav 100. výročí založení republiky, výsadba stromů a keřů, veřejné kulturní a společenské akce v roce 2019

 

 

 

Pozvánka na slavnostní zasazení stromu svobody a výsadbu stromů v areálu Výletiště

16. října 2018, 13:13 | Jste rádi, když jsou výsledky Vaší práce vidět, mohly by zkrášlit naší obec a mnoho generací budou v Písečné dělat dobrou službu? Jestli si odpovíte ano, je to tak, potom neváhejte a přijďte v pátek 19. 10. 2018 pomoci s výsadbou stromů v areálu Výletiště. Chystáme se vysadit základy budoucího parku a jako bonus společně vysadíme Strom svobody - Lípu velkolistou při příležitosti stého výročí založení České republiky. Lopaty, rýče, hrábě s sebou a nebojte se, v hrdle nám nevyschne, občerstvení je zajištěno

 

 

 

Svoz popela - harmonogram 2018/2019

15. října 2018, 12:56 | V pátek 9. 11. 2018 bude proveden první svoz popela.
Další svozy budou probíhat každé 4 týdny v následujícím harmonogramu:
7. 12., 5. 1. (výjimečný svoz v sobotu), 1. 2., 1. 3., 29. 3. a 26. 4.

 

 

 

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Písečná

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

10.10.2018

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

10. října 2018, 13:21

 

 

 

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Písečná konané ve dnech 5. a 6. 10. 2018

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

06.10.2018

Svěšeno:

21.10.2018

6. října 2018, 16:43

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 6/2018

2. října 2018, 10:36

 

 

 

Strana výpisu

... 8 ...

 

Informace z OÚ

Potřebuji si vyřídit

Dokumenty

Kontakty

Úřední deska

Samospráva

Hospodaření obce

Zpravodaj

ZŠ a MŠ Písečná

Formuláře

Dotační programy

Povinně zveřejňované informace

Obecně závazné vyhlášky

Veřejné zakázky

Pronájem budov

Kanalizace

Strategické dokumenty

Místní agenda 21

Projekty EU

Odpady