Kanalizační přípojky k rodinným domům

PDF 

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Písečná na výstavbu kanalizačních přípojek k rodinným domům na území obce

471,26 kB

Stáhnout

PDF 

Zásady pro zajištění projektových dokumentací z rozpočtu Obce Písečná na výstavbu kanalizačních přípojek k rodinným domům na území obce

438,07 kB

Stáhnout

OCX 

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Písečná na stavbu domovní kanalizační přípojky

14,40 kB

Stáhnout

PDF 

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Písečná na stavbu domovní kanalizační přípojky

423,92 kB

Stáhnout

PDF 

Technické podmínky pro domovní kanalizační přípojky

532,72 kB

Stáhnout

Zahájení provozu díla "Splašková kanalizace Písečná - I. etapa

4. června 2020, 11:45 | Obec Písečná dokončila stavbu „Splašková kanalizace Písečná – 1. etapa“, kolaudační souhlas se stavbou byl vydání ke dni 26. 5. 2020. Kanalizaci bude provozovat na základě koncesního řízení společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava od 1. 6. 2020 a od tohoto data je možné zahájit připojování nemovitostí ke kanalizaci.