Informace z OÚ

Dotace na výměnu kotlů

23. ledna 2016, 11:54 | Moravskoslezský kraj vyhlásil 18. prosince 2015 podmínky dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ na podporu výměny stávajících nevyhovujících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech, jehož cílem je motivovat majitele nevyhovujících zdrojů tepla k výměně za ekologičtější a tím ke snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Moravskoslezském kraji.

Žádostí o dotaci budou přijímány na Krajském úřadě v Ostravě (osobně na podatelně nebo poštou) v období od 1. února 2016 do 29. dubna 2016.

 

 

 

Informace pro občany, kteří mají adresu trvalého bydliště evidovanou na adrese sídla ohlašovny

22. ledna 2016, 14:12

 

 

 

Taxi senior

19. ledna 2016, 12:25 | Od 1. 2. 2016 zavádíme pro občany Písečné novou službu – TAXI SENIOR. Jde o zvýhodněnou přepravu osob starších 70 let nebo osob zdravotně postižených s trvalým pobytem v obci Písečná. Obec se bude podílet na úhradě nákladů ve výši 50% z ceny jízdy do Jablunkova nebo Návsí.

 

 

 

Zápis do 1. ročníku ZŠ Písečná pro školní rok 2016/2017

8. ledna 2016, 14:24 | ZÁPIS do 1. ročníku v ZŠ Písečná proběhne 19. 1. 2016 v době od 13:30 do 17:00. K zápisu je potřebný rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte. Informace k povinné školní docházce: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne...

Více zde: http://msazspisecna.webnode.cz/informace-/

 

 

 

Sběr opotřebovaných potravinářských olejů

6. ledna 2016, 10:36 | Obec Písečná rozšiřuje sběr odpadů také na opotřebované potravinářské oleje. Sběrná nádoba - zelená plastová popelnice byla umístěna v centru obce k nádobám na separovaný odpad. Oleje se do nádoby nelijí přímo, vhazují se do sběrné nádoby v uzavřených PET lahvích.

 

 

 

Upozornění občanům - Příspěvek na mobilitu

5. ledna 2016, 11:39 | Lidé, kterým Úřad práce ČR přiznal v letech 2012 a 2013 příspěvek na mobilitu, si musí po 1. 1. 2016 podat novou žádost o tuto dávku. Platnost nároku na příspěvek těmto osobám skončila 31. 12. 2015. Žádost musí klienti ÚP ČR doručit mezi 1. 1. – 31. 1. 2016. V případě, že ji podají později, nevznikne jim nárok na dávku už od ledna. V příloze najdete tiskovou zprávu z Úřadu práce ČR.

 

 

 

Výzva občanům k novým jízdním řádům

17. prosince 2015 | Se změnou nového dopravce, který zajišťuje dopravu pro oblast Jablunkovska a Třinecka, vešly v platnost nové jízdní řády. Lidé mohou nové jízdní řády připomínkovat, a proto vyzýváme občany, kterým nové spoje zkomplikovaly dopravu do práce, do školy atd., aby se obrátili na obecní úřad a své připomínky hlásili buď osobně nebo e-mailem na urad@obecpisecna.cz.

 

 

 

Nový jízdní řád

11. prosince 2015, 01:00 | Od neděle 13. prosince 2015 vejdou v platnost nové jízdní řády společnosti ČSAD Vsetín a.s. Spoje pro oblast Jablunkovska a Třinecka najdete v příloze. Spoje týkající se Písečné se nacházejí na str. 16-19, linka č. 783.

 

 

 

MRAZÍK

11. prosince 2015 | V neděli 20. prosince 2015 se v Kulturním domě Písečná představí děti Základní školy v Písečné s pohádkou "Mrazík". Jste srdečně zváni.

 

 

 

Provoz územních pracovišť Finančního úřadu

10. prosince 2015 | Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj upozorňuje daňovou veřejnost, že posledním dnem pro příjem hotovosti v daňových pokladnách bude středa 16. prosince 2015. V tento den je letos naposledy možno platit na daňových pokladnách, jejichž seznam najdete v příloze.

 

 

 

Strana výpisu

... 22 ...