Informace z OÚ

Letecké vápnění lesních porostů

7. srpna 2015, 14:06 | Na základě rozhodnutí Mze ČR a vydaného schválení Městským úřadem Jablunkov, odborem ŽP a Zem, vám oznamujeme, že přibližně koncem měsíce srpna či počátkem měsíce září 2015 proběhne na katastru obcí Písečná a Písek letecké vápnění lesních porostů /oblast Kotelnic/ v rozsahu cca 350 ha dolomitickým vápencem. Dolomitický vápenec je čistý přírodní produkt bez jakýchkoliv škodlivých látek pro přírodní prostředí. Je absolutně nezávadný i pro vodu. Použitá frakce: 0,2 mm. Pro aplikaci bude použit vrtulník. Oblast vápnění bude před vlastní realizací označena na příjezdových lesních cestách a chodnících informační tabulí. Po dobu realizace akce nebude platit zákaz vstupu do lesních porostů. Ing. František Lipowski, lesní správce, Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Jablunkov

 

 

 

Zvýšené nebezpečí vzniku požárů

5. srpna 2015, 14:07 | Krajský úřad Moravskoslezského kraje podle čl. 3 nařízení Moravskoslezského kraje č. 3/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, ve znění nařízení kraje č. 7/2002 (dále jen „nařízení kraje“) VYHLAŠUJE DOBU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRŮ NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Podle čl. 2 písm. a) nařízení kraje se dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů rozumí období nadměrného sucha, zejména období s dlouhodobým nedostatkem srážek a s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu a kdy vane suchý vítr (dále jen „období sucha“).

 

 

 

Oprava a rekonstrukce veřejného osvětlení

22. července 2015, 14:09 | Upozorňujeme občany, že z důvodu rekonstrukce a opravy vedení veřejného osvětlení a výměny za izolovaný vodič AS, je v současné době mimo provoz veřejné osvětlení v části Písečná - Lazy. Předpokládaný termín uvedení veřejného osvětlení do provozu je pátek 24.7.2015. Opravu provádí Technické služby Jablunkov na katastrálním území Jablunkov, ze kterého je část Písečná - Lazy napojena.

 

 

 

Informace o dopravním omezení

21. července 2015, 14:16 | V termínu 22.7.2015 bude probíhat pokládka nového povrchu na místní komunikaci v k. ú. Jablunkov od sídla Lesů ČR v Žihle do Písečné, komunikace nebude v tomto termínu průjezdná. Náklady na rekonstrukci jsou hrazeny společně z rozpočtu Jablunkova a Písečné.

 

 

 

Setkání jubilantů 2015

30. června 2015, 14:19 | 17. června 2015 se Kulturním domě Písečná konalo další "Setkání jubilantů". Pozvání přijalo 16 oslavenců, kteří v letošním roce oslavili 70,75,80,85,90 a více let. Po krátkém přivítání panem starostou vystoupily s programem děti z místní základní školy pod vedením své paní učitelky. Každý z přítomných jubilantů poté obdržel dárkový balíček a ženy ještě kytičku. K malému pohoštění zahrála folklórní kapela Jackové, která byla velkým zpestřením této akce.

 

 

 

Kulturní a sportovní akce na Jablunkovsku - ČERVENEC 2015

22. června 2015, 14:24 | V příloze nabízíme přehled kulturních a sportovních akcí konaných na Jablunkovsku v měsíci ČERVENCI.

 

 

 

Kulturní a sportovní akce na Jablunkovsku - SRPEN 2015

1. ledna 1970, 01:00 | V příloze nabízíme přehled kulturních a sportovních akcí konaných na Jablunkovsku v měsíci SRPNU.

 

 

 

Letní kino na Výletišti

1. ledna 1970, 01:00 | V letošním roce poprvé připravujeme promítání letního kina na Výletišti. První projekce se uskuteční v pondělí 6.7.2015 od 22,00 a na programu bude česká komedie "Hodinový manžel". Cena vstupného - 20 Kč. Další projekce se uskuteční v termínech 26.7. a 16.8.2015. Filmy budou promítány na plátně 3 x 2 metry v zastřešené části objektu.

 

 

 

Strana výpisu

... ...