Informace z OÚ

Sběr nebezpečného a objemného odpadu

4. května 2018, 15:48 | V sobotu 12. 5. 2018 bude probíhat sběr objemných a nebezpečných odpadů. Přesný harmonogram umístění kontejnerů naleznete v příloze.

 

 

 

Zpřesňování polohy tras distribučních sítí NN ČEZ Distribuce, a.s.

30. dubna 2018, 13:32 | Společnost MDP GEO s.r.o. bude ve dnech 30.4. - 13.5.2018 na území obce Písečná provádět vytýčení podzemního vedení elektrického nízkého napětí a následně bude provádět “Zpřesňování polohy tras distribučních sítí NN ČEZ Distribuce, a.s.“. Předmětem je vytýčení zařízení v terénu a následné geodetické zaměření. Zpřesňování polohy nízkého napětí probíhá pod záštitou společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Společnosti MDP GEO při výkonu činností přísluší veškerá práva, která dle energetického zákona a za zákonem stanovených podmínek svědčí provozovateli distribuční soustavy, tj. oprávněnému vstupu a vjezdu na cizí nemovitosti, v souvislosti se zřizováním, obnovou, a provozováním distribuční soustavy energetické společnosti.
Více informací se můžete dozvědět na webových stránkách www.mdpgeo.cz.

 

 

 

Informace ze pro občany - Splašková kanalizace – I. etapa, Chodník a inženýrské sítě Písečná

26. dubna 2018, 09:45 | Ve středu 25.4.2018 proběhlo v Kulturním domě v Písečné setkání s občany ke stavbě "Splašková kanalizace Písečná - I. etapa, Chodník a inženýrské sítě Písečná".
Informace a prezentace ze setkání zveřejňujeme v přílohách ke stažení. Především zde naleznete informace o průběhu stavby, její časový harmonogram, podmínky pro realizaci a důležité informace o postupu při zřizování kanalizačních přípojek a žádost o zpracování projektové dokumentace na kanalizační přípojku, kterou by jste měli odevzdat na OÚ Písečná do 14.5.2018.

 

 

 

Setkání s občany - Informace o stavbě "Splašková kanalizace - I. etapa, chodník a inženýrské sítě Písečná"

23. dubna 2018, 11:26 | Zveme Vás na Setkání s občany, které se bude věnovat stavbě Splašková kanalizace - I. etapa a Chodník a inženýrské sítě Písečná. Informační schůzka se uskuteční dne 25.4.2018 od 16. 30 hodin v Kulturním domě Písečná. Chceme Vás informovat o způsobu provádění stavby, o jejím časovém harmonogramu a také Vám nabídneme zpracování projektové dokumentace pro domovní přípojku. Prostor bude i na Vaše dotazy.

 

 

 

Den Země v Písečné

23. dubna 2018, 11:21 | Přinášíme několik fotografií ze sobotního úklidu Písečné. Všem dobrovolníkům z řad občanů a našich spolků chceme velmi poděkovat. Písečná je krásná obec a teď i krásně uklizená obec. Sesbírali jsme cca 500 Kg odpadků a vyčistili mnohá zákoutí. Akce se uskutečnila v rámci kampaně místní agendy 21, zaměřené na udržitelný rozvoj naší obce a v rámci akce Ukliďme svět/Ukliďme Česko 2018

 

 

 

Kulturní a sportovní akce na Jablunkovsku - KVĚTEN 2018

19. dubna 2018, 11:01 | Zveřejňujeme přehled kulturních a sportovních akcí, konaných na Jablunkovsku v měsíci květnu 2018.

 

 

 

Tvořivé dílny - pletení z pedigu

6. dubna 2018, 10:10 | V pátek 16. března proběhly další tvořivé dílny. Pro velký zájem se opět tvořilo z pedigu. Pletly se nejen košíčky, ale také ošatky.

 

 

 

Den Země v Písečné - Ukliďme Česko

4. dubna 2018, 16:40 | V rámci akce "Den Země v Písečné - Ukliďme Česko" vás srdečně zveme na náš tradiční úklid, který se bude konat v sobotu 21. 4. 2018. Sraz v 14.00 u Kulturního domu Písečná. Budeme uklízet potok Kotelnice a příkopy u silnic, turistické trasy a veřejná prostranství. Po ukončení akce budeme opékat špekáčky !
S sebou si vezměte dobrou náladu, pracovní rukavice a pevnou obuv.

 

 

 

Očkování psů a koček

4. dubna 2018, 16:03 | V sobotu 21. 4. 2018 proběhne v obci očkování psů a koček proti vzteklině. Vakcinaci bude provádět MVDr. Pavlína Gajdošková. Za provedené očkování bude vybírán na místě poplatek 120,- Kč. Zároveň bude možnost očkování proti ostatním psím nemocem a zakoupení přípravků na odčervení a odblešení. Očkování bude probíhat na těchto místech:
- autobusová zastávka konečná 9,00 hodin
- Kulturní dům Písečná 9.30 hodin
- Žihla u obchodu 10.30 hodin

 

 

 

Vítání občánků 2018

28. března 2018, 14:40

 

 

 

Strana výpisu

... 7 ...