Povolení přetlaku pod místní komunikací nebo překopu místní komunikace

Vydání povolení je podmíněno zaplacením správního poplatku 100,- Kč

DOC 

Žádost o povolení protlaku pod místní komunikací - zřízení elektro přípojky

26,00 kB

Stáhnout

DOC 

Žádost o povolení protlaku pod místní komunikací - zřízení vodovodní přípojky

26,00 kB

Stáhnout

DOC 

Žádost o povolení překopu pod místní komunikací - zřízení vodovodní přípojky

26,00 kB

Stáhnout

DOC 

Žádost o povolení překopu pod místní komunikací - zřízení elektro přípojky

26,50 kB

Stáhnout