Rozvoz obědů

Informace k rozvozu obědů:

 

 • Obědy rozvážené pracovníkem obecního úřadu jsou odebírány z Mateřské školky v Jablunkově, ul. Školní 800 (u polikliniky). Každý žadatel musí mít s mateřskou školkou sepsanou smlouvu o odběru obědu. Cena jednoho obědu odebíraného do jídlonosiče je 50,- Kč.

 • Úhrada za odebrané obědy může být prováděna bezhotovostně formou souhlasu k inkasu nebo v hotovosti prostřednictvím pracovníka Písečná, který bude obědy rozvážet. V případě bezhotovostní úhrady je zapotřebí obrátit se na vedoucí školní jídelny - paní Ulichová, tel. číslo 733 667 347

 • Při platbě v hotovosti bude vždy jednou měsíčně současně s obědem doručena obálka se stvrzenkou. Hotovost bude následující pracovní den předána zaměstnanci obce rozvážejícímu obědy, který ji dále předá vedoucí školní jídelny.

   

 • Dovoz obědů je zajišťován Obecním úřadem Písečná. Cena za dovoz každého obědu je 10,- pro osoby splňující kritéria poživatele starobního důchodu, invalidního důchodu nebo osoby nesoběstačné z důvodu zdravotního stavu.

 • V případě odběratelů, kteří nesplňují kritéria pro dotovanou cenu, je cena dovozu jednoho obědu 25,- a jde o komerční nedotovanou cenu za rozvoz.

 • Každý žadatel o dovoz obědu musí mít s obecním úřadem sepsanou smlouvu o rozvozu obědu. Rozvážka obědů bude placena v hotovosti pracovníkovi rozvážejícímu obědy, a to na základě dodané stvrzenky, kterou vystaví pracovnice obecního úřadu.

 • Obědy jsou rozváženy každý pracovní den od 11.30 do 13.30 hodin. Pracovník obecního úřadu předá zájemci oběd v místě bydliště a odebere od něj prázdný jídlonosič určený pro dovoz jídla v následující den. Jídlonosiče musí být vždy čisté, suché a označené jménem.  Do skleněných nebo znečištěných nádob nebude jídlo vydáno. Jídlo podávané do jídlonosiče je určeno k okamžité spotřebě.

 • Neodhlášený oběd je účtován a není za něj náhrada. Odhlašování obědů na následující den je nutno provést minimálně 1 den předem a to na telefonním čísle 773 602 053 (od 7.00 do 13.00 hodin)

 • Vzhledem k tomu, že dovoz obědu zajišťuje obec Písečná, je informaci o odhlášeném obědu nutno provést i na Obecním úřadě Písečná, a to na telefonním čísle 558 359 825 nebo 734 218 515

ODT 

Zásady pro rozvoz obědů

7,01 kB

Stáhnout

DOC 

Informace k rozvozu obědů

29,00 kB

Stáhnout

OCX 

Pravidla pro výdej do jídlonosičů

14,32 kB

Stáhnout