Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 1. a 5. února 2018

17. ledna 2018, 11:17 | Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:
dne : 1. 2. 2018 a 5. 2. 2018 od 07:00 hod do 15:00 hod. v obci Písečná na těchto odběrných místech: č.p.: 109, 180, 183, 210, 222, 37 a parc. č. 1035/1

Přílohy: