Oznámení o zahájení společného řízení - "Splašková kanalizace v obci Písečná - I. etapa" - změna stavby před dokončením

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

03.07.2019

Svěšeno:

25.07.2019

3. července 2019, 15:25

Přílohy:

 

 

 

Archiv úřední desky

Smlouvy