Poskytování individuální dotace v rámci podpory kulturních, sportovních a jiných aktivit z rozpočtu Obce Písečná

28. listopadu 2019, 12:40 | Od 1. 1. 2020 mohou právnické i fyzické osoby žádat o dotace z rozpočtu obce Písečná na akce nebo činnost dle „Zásad pro poskytování individuální dotace v rámci podpory kulturních, sportovních a jiných aktivit z rozpočtu Obce Písečná“. Zásady pro poskytování dotace a také žádost o poskytnutí individuální dotace najdete v příloze.

Přílohy: