Program obce Písečná pro poskytování Návratných finančních výpomocí na předfinancování výměny kotlů na Pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

21.08.2019

Svěšeno:

28.11.2019

21. srpna 2019, 07:53

Přílohy:

 

 

 

Archiv úřední desky

Smlouvy