ROZHODNUTÍ o povolení ve věci udělení výjimky - medvěd hnědý

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

17.07.2019

Svěšeno:

02.08.2019

17. července 2019, 14:09 | Rozhodnutí ve věci udělení výjimky ze zákazů uvedených v základnách podmínkách ochrany zvláště chráněných druhů živočichů - medvěd hnědý

Přílohy:

 

 

 

Archiv úřední desky

Smlouvy