Strategický plán rozvoje obce Písečná 2015 - 2020

15. března 2017, 16:07 | Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Strategický plán rozvoje obce Písečná, v příloze zveřejňujeme jeho plné znění spolu s výsledky dotazníkového šetření mezi občany obce, které bylo jedním ze základních podkladů pro tvorbu strategického dokumentu. Na tvorbě strategie se podílel Mgr. Petr Karlubík, zastupitelé, dále byli zapojení zástupci spolků, podnikatelů, vedení školy a návrh strategie byl projednán na veřejné schůzi za účasti občanů.

Přílohy:

Hodnocení článku:

12345