Usnesení č. 12 z jednání Zastupitelstva obce Písečná dne 25. 11. 2019

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

27.11.2019

Svěšeno:

12.12.2019

27. listopadu 2019, 07:04

Přílohy: