Usnesení č. 2 z jednání Zastupitelstva obce Písečná ze dne 19. 11. 2018

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

21.11.2018

Svěšeno:

21.12.2018

21. listopadu 2018, 09:10

Přílohy: