Usnesení č. 34 z jednání Zastupitelstva obce Písečná ze dne 16. 7. 2018

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

18.07.2018

Svěšeno:

27.08.2018

18. července 2018, 09:45

Přílohy: