Usnesení č. 4 z jednání Zastupitelstva obce Písečná dne 23. 1. 2019

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

24.01.2019

Vyvěšeno do:

23.02.2019

24. ledna 2019, 09:33

Přílohy: