Usnesení č. 9 z jednání Zastupitelstva obce Písečná ze dne 19. 8. 2019

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

27.08.2019

Svěšeno:

12.09.2019

27. srpna 2019, 11:59

Přílohy: