Veřejná vyhláška - Zveřejnění opravy zřejmé nesprávnosti úplného znění Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

19.12.2018

Svěšeno:

04.01.2019

19. prosince 2018, 11:36

Přílohy:

 

 

 

Archiv úřední desky

Smlouvy