Přeskočit na obsah Přeskočit na menu

Automatický defibrilátor - veřejná sbírka

18. března 2021, 15:55 | Úspěšnost první pomoci lidem postiženým náhlou srdeční zástavou může zvýšit automatický externí defibrilátor.

Zastupitelstvo obce Písečná rozhodlo 8. února 2021 na svém pravidelném jednání o podpoře projektu AED ProŽivot.CZ, jehož hlavním cílem je rozmístění automatizovaných externích defibrilátorů (AED) do obcí a veřejně exponovaných lokalit Moravskoslezského kraje (MSK) se zvýšenými časovými nároky na dostupnost složek integrovaného záchranného systému. Projekt realizuje občanské sdružení Školící a Výcvikové Centrum Asklépios, z. s., jehož statutárním zástupcem je Bc. Lukáš Zatloukal. Sdružení sídlí v Bukovci a mj. rovněž provozuje i plaveckou školu na krytém bazénu v Bystřici.

Mezi další aktivity projektu patří:

  • obeznámení laické veřejnosti v místě realizace projetu s postupy první pomoci u život ohrožujících stavů a využitelnosti materiálního vybavení,
  • zvýšení občanského povědomí o potřebě poskytnutí pomoci osobě v ohrožení života.

Realizátor projektu bude ve spolupráci s obcí Písečná organizovat dobrovolná a bezplatná setkání s občany, která budou zaměřena hlavně na praktické školení použití výše uvedeného defibrilátoru.

AED

Jedná se o bezpečný, počítačem řízený přístroj, který je nedílnou součástí laické resuscitace. Dokáže samostatně analyzovat elektrickou aktivitu na srdci (snímá EKG křivku). Včas rozpozná, zda pacient potřebuje podání defibrilačního výboje. To může vést k obnově řádného srdečního rytmu u osob postižených zástavou oběhu. Není třeba mít obavy ze složitosti obsluhy, je snadná a intuitivní. Po zapnutí přístroje je zachránce naváděn hlasovými pokyny k poskytnutí potřebných kroků. Bývá označen mezinárodně sjednocenou značkou – bílé srdce se symbolem blesku uprostřed, které je umístěno v zeleném čtverci. Vše doplněno o písmena AED. Seznam míst s přesným umístěním AED poskytuje také aplikace pro smartphony Záchranka, která je schopna vás k němu navádět na základě určení pozice vašeho telefonu.

A kde jej najdete? V naší obci předpokládáme umístění AED na budově Kulturního domu a o termínu jeho instalace vás budeme včas informovat (předpoklad říjen 2021).

Z jakých zdrojů je projekt financován?

Prostřednictvím dotací, sponzorských darů, veřejných sbírek pro zájemce z řad veřejného či soukromého sektoru.

Na našich webových stránkách naleznete vyhlášenou veřejnou sbírku pro obec Písečná, s uvedením možnosti příspěvku na transparentní účet s přiděleným variabilním symbolem. Tímto způsobem může kdokoliv z vás přispět na AED, který budou v roce 2021 realizován v naší obci.

Pokud chcete podpořit projekt vybudování veřejně dostupné sítě AED v obci Písečná, můžete přispět formou daru na transparentní účet:

Číslo transparentního účtu:

Variabilní symbol:

2501700434 / 2010

202008

Částka podpory: Kč, €

K popisu platby: Jméno a příjmení nebo organizace

Kontakt na realizátora projektu:

Školící a Výcvikové Centrum Asklépios z. s.

739 85 Bukovec 234

IČ: 22606904

773 756 836,

www.svca.cz, www.aedprozivot.cz

                                                                                  Mgr. Pavel Kantor, místostarosta obce

  • Automatický defibrilátor - veřejná sbírka
    Automatický defibrilátor - veřejná sbírka

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

icon

Uživatelské jméno:

Heslo:

Zapomenuté heslo