Přeskočit na obsah Přeskočit na menu

Instalace defibrilátoru - projekt AEDproživot v obci Písečná

Defibrilátor v centru obce

2. listopadu 2021, 14:12 | Dne 27. 10. 2021 byl do veřejného boxu, který je umístěn na boční stěně kulturního domu v Písečné umístěn automatizovaný externí defibrilátor (AED). Tento přístroj, který je určen k přímé záchraně života je osmý v pořadí defibrilátorů, které jsou v rámci obecně prospěšného projektu s názvem AEDproživot.cz rozmístěny v oblasti Jablunkova a Bystřice.

PROČ PROJEKT NA ROZŠÍŘENÍ SÍTĚ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH AED?

Náhlá srdeční smrt je jednou z hlavních příčin úmrtí v Evropě. Při úvodní analýze srdečního rytmu je u 25-50 % postižených přítomna fibrilace komor. (Urgentní medicína, 2015)

Jedná se o poruchu srdečního rytmu na základě narušení převodního systému srdce. Stěny srdečních komor začnou vysokou rychlostí kmitat, dochází k selhání srdce jako pumpy a zástavě srdečního oběhu. 

Doporučenou léčbou srdeční zástavy na podkladě komorové fibrilace je okamžitá kardiopulmonální resuscitace (KPR) zahájená svědky a časná defibrilace.

Defibrilace provedená do 3-5 min od kolapsu může zvýšit šanci na přežití na 50-75 %.

(Urgentní medicína, 2015) Tohoto výsledku lze dosáhnout za pomoci veřejně přístupných AED ještě před příjezdem záchranné služby.

S každou minutou prodlevy se zahájením resuscitace klesá naděje na záchranu osoby o 10 %.

 

CO JE TO AED?

Jedná se o bezpečný, počítačem řízený přístroj, který je nedílnou součástí laické resuscitace. Dokáže samostatně analyzovat elektrickou aktivitu na srdci (snímá EKG křivku). Včas rozpozná, zda pacient potřebuje podání defibrilačního výboje. To může vést k obnově řádného srdečního rytmu u osob postižených zástavou oběhu. Není třeba mít obavy ze složitosti obsluhy, je snadná a intuitivní. Po zapnutí přístroje je zachránce naváděn hlasovými pokyny k poskytnutí potřebných kroků. A kde jej najdete? Většinou na veřejných místech s velkou koncentrací lidí. Bývá označen mezinárodně sjednocenou značkou – bílé srdce se symbolem blesku uprostřed, které je umístěno v zeleném čtverci. Vše doplněno o písmena AED. Seznam míst s přesným umístěním AED poskytuje také aplikace pro smartphony Záchranka, která je schopna vás k němu navádět na základě určení pozice vašeho telefonu.

 

STAČÍ TEDY PŘÍTOMNOST AED NA MÍSTĚ A VŠE JE VYŘEŠENO?

NE!

Aby řádně zafungoval tzv. řetězec přežití, musí zachránce dodržet potřebné kroky, které vedou k efektivní první pomoci.

-          Včas rozpoznat příznaky zástavy oběhu a přivolat pomoc (záchrannou službu)

-          Okamžitě zahájit kardiopulmonální resuscitaci

-          Zajistit včasné podání defibrilačního výboje (je-li AED k dispozici)

Zvládli byste tyto jednoduché kroky s co nejmenším časovým prodlením?

Víme, že to není jednoduché. Obzvláště pro osoby, které se s první pomocí setkaly jen okrajově. Proto je tolik potřebné proškolit i laickou veřejnost v oblasti základních život zachraňujících úkonů na místě události. Tohle chceme a musíme podstoupit.

V dnešní době se také můžeme setkat s tzv. first respondery. O co se jedná? V rámci našeho kraje záchranná služba vyškolila z jednotlivých složek integrovaného záchranného systému prvotní poskytovatele pomoci, kteří mají zasahovat u urgentních stavů ještě před příjezdem záchranky. Jejich úkolem je pokrýt úzké spektrum úkonů v rámci první pomoci a snížit tak riziko poškození zdraví časným zásahem. Responder vyslaný záchrannou službou může být po cestě k místu události naváděn k veřejně přístupnému AED a následně jej efektivně využít.

 

JE TO VŮBEC NUTNÉ? MÁME PŘECE PROFESIONÁLY ZE ZÁCHRANEK...

Ano!

Žijeme ve státě, který jeden z nejlepších systémů fungování záchranných složek.

V případě onemocnění, úrazu či jiného ohrožení zdraví občané kontaktují linku 155/112 a očekávají příjezd záchranky v co nejkratším čase. A také se tak děje. Ale…

V případě náhlé zástavy oběhu je pozastaven přísun okysličené krve ke tkáním – buňkám. Nejcitlivěji reagují na nedostatek kyslíku buňky mozkové, ty již cca po 5 minutách nenávratně odumírají. Medián časového intervalu mezi tísňovým voláním a příjezdem záchranné služby je ve většině oblastí 5-8 minut a 8-11 minut do provedení prvního defibrilačního výboje. (Urgentní medicína, 2015) Vidíte ten časový rozdíl? Proto je tak nezbytná vzájemná lidská pomoc a spolupráce svědků na místě události. Může nastat i situace, kdy se k vám záchranné složky budou dostávat i desítky minut, např. špatné povětrností podmínky. Proto je dobré být řádně připraven a vybaven i na takto nenadálé situace. Nespoléhejte pouze na krizové linky, život se vytratí během několika málo minut.

Čas. Čas je to, tu běží...

 

JAK SI MŮŽU AED Z VEŘEJNÉHO BOXU VYZVEDNOUT?

Jednoduše

-          Potřebuji hlavně zachovat chladnou hlavu a mít mobilní tel.

-          Bezpečně se dostavit k veřejnému boxu a vytočit tísňovou linku 112.

-          Operátorem linky 112 vám bude sdělen číselný PIN, kterým odemknete box s AED

-          Po ukončení záchranné akce nám zavolejte. (tel. číslo na našeho technika je uvedeno na brašně přístroje).

 

Realizace veřejného boxu AED v obci Písečná byla ve spolupráci Školícího a Výcvikového Centra Asklépios z.s , Písečná a fa OMS – Medi s.r.o.  Na zakoupení AED vč. veřejného boxu se zapojily tyto organizace a veřejné instituce. (Školící a Výcvikové Centrum Asklépios z.s , Obec Písečná  a fa BRADOP s.r.o.)

 

V případě, že Vás myšlenka projektu veřejně dostupných AED zaujala, pomozte nám ji rozvíjet. Pomoci můžete i formou příspěvku na transparentní účet v rámci veřejné sbírky:

2501700434/2010 Srdečně děkujeme. ŠVCA

Přílohy:

  • Defibrilátor v centru obce
    Defibrilátor v centru obce
    Defibrilátor v centru obce

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

icon

Uživatelské jméno:

Heslo:

Zapomenuté heslo