Přeskočit na obsah Přeskočit na menu

Finanční příspěvek na částečnou úhradu stočného pro rodinné domy připojené na kanalizaci

16. února 2021, 13:29 | V článku přinášíme informace o poskytování příspěvku na částečnou úhradu stočného pro rodinné domy připojené na kanalizaci. V přílohách článku jsou zveřejněny pravidla a vzorové dokumenty.

Zastupitelstvo obce Písečná v minulosti přislíbilo, že jednou z forem podpory vlastníků nemovitostí, které se připojí na nově vybudovanou kanalizaci, bude i částečná úhrada nákladů na odvádění a čištění odpadní vody. Kromě podpory domácností v podobě úhrady na pořízení projektové dokumentace a částečné úhrady nákladů spojených s připojením rodinného domu na kanalizaci, mohou domácnosti od 9. 2. 2021 požádat i o finanční příspěvek na úhradu stočného.

Zásady pro poskytování finančního příspěvku schválilo zastupitelstvo na svém jednání dne 8. 2. 2021 a jsou zveřejněny v příloze článku společně se vzorem žádosti a vzorovou veřejnoprávní smlouvou. Příspěvek bude poskytován ve výši rozdílu mezi cenou stočného včetně DPH, účtovanou provozovatelem kanalizace v obci Písečná a tzv. regionální cenou stočného vč. DPH, vyhlášenou společností SmVaK Ostrava, a.s., platnou v příslušném období pro region, ve kterém je tato společnost provozovatelem kanalizací. Cena stočného v Písečné je vlivem podmínek stanovených poskytovatelem dotace na stavbu kanalizace vyšší než cena regionální, například za rok 2020 byla cena regionální stanovena ve výši 40,16 vč. DPH/1 m3 a v Písečné činila 51,01 vč. DPH/1 m3.

O poskytnutí příspěvku bude moci občan žádat vždy za období celého předcházejícího roku, ve kterém stočné uhradil a to do 30. 6. běžícího roku. Finanční příspěvek na úhradu stočného zaplaceného za rok 2020 činí 10,85 na 1 m3 vody odvedené do kanalizace a občané o něj mohou žádat do 30. 6. 2021. Příspěvek na stočné za rok 2021 bude činit 9,24 a žádost bude možné předložit od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 na základě ročního vyúčtování úhrady plateb za stočné. Podkladem pro poskytnutí příspěvku jsou originály faktur/vyúčtování platby za stočné a doklady o úhradě. V tomto případě půjde buď o originál ústřižku ze složenky, nebo výpisy z bankovního účtu dokladující platby stočného za celý předcházející rok.

Finanční příspěvek bude vyplácen v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o  rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a musí být proto řešen žádostí a tzv. veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace mezi obcí a žadatelem.

Zastupitelstvo obce aktuálně řeší i možné způsoby odkanalizování částí obce, které nejsou pokryty sítí kanalizačních řadů, a není možné se na kanalizace připojit. Budoucí způsoby odkanalizování chceme rovněž spojit s podobnou úrovní finanční podpory občanů.

Přílohy:

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

icon

Uživatelské jméno:

Heslo:

Zapomenuté heslo