Přeskočit na obsah Přeskočit na menu

Dotační programy

Program obce Písečná pro poskytování Návratných finančních výpomocí na předfinancování výměny kotlů na Pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“

PDF 

Žádost o Návratnou finanční výpomoc

467,79 kB

Stáhnout

PDF 

Program obce Písečná pro poskytování Návratných finančních výpomocí na předfinancování výměny kotlů na Pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ Změna s platností od 8. 11. 2022

591,48 kB

Stáhnout

Individuální dotace z rozpočtu obce

PDF 

Zásady pro poskytování individuální dotace z rozpočtu obce Písečná

365,11 kB

Stáhnout

PDF 

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná

373,35 kB

Stáhnout

OCX 

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná

23,76 kB

Stáhnout

PDF 

Vyúčtování individuální dotace z rozpočtu obce Písečná

183,93 kB

Stáhnout

OCX 

Vyúčtování individuální dotace z rozpočtu obce Písečná

15,23 kB

Stáhnout

POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU A BEZÚROČNÉ ZÁPŮJČKY V PROGRAMU PODPORY EKOLOGICKÉHO VYTÁPĚNÍ RODINNÝCH DOMŮ

PDF 

Zásady poskytování finančního příspěvku a bezúročné zápůjčky Obcí Písečná na pořízení a instalaci kotle na spalování biomasy, uhlí a plynu, dále tepelného čerpadla anebo solárního systému, na území obce Písečná

236,92 kB

Stáhnout

OCX 

ŽÁDOST O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK A BEZÚROČNOU ZÁPŮJČKU V PROGRAMU PODPORY EKOLOGICKÉHO VYTÁPĚNÍ RODINNÝCH DOMŮ

25,66 kB

Stáhnout

Kanalizační přípojky k rodinným domům

PDF 

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Písečná na výstavbu kanalizačních přípojek k rodinným domům na území obce

472,08 kB

Stáhnout

OCX 

Žádost o dotaci na realizaci domovní kanalizační přípojky

14,44 kB

Stáhnout

PDF 

Žádost o dotaci na realizaci domovní kanalizační přípojky

424,27 kB

Stáhnout

PDF 

Zásady pro zajištění projektových dokumentací z rozpočtu Obce Písečná na výstavbu kanalizačních přípojek k rodinným domům na území obce

440,26 kB

Stáhnout

PDF 

Technické podmínky pro domovní kanalizační přípojky

535,03 kB

Stáhnout

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 4. výzva

25. května 2022, 11:42 | V přiloženém letáku se dozvíte podrobné informace o tom, kdo a za jakých podmínek si může zažádat o kotlíkovou dotaci, termíny a výše dotací.

 

 

 

Změna zásad pro poskytování dotací na výstavbu kanalizačních přípojek

15. dubna 2021, 13:24 | Zastupitelstvo obce Písečná schválilo změnu zásad pro poskytování dotací na úhradu nákladů spojených s realizací domovních kanalizačních přípojek. Zásadami upravuje podmínku realizace přípojky a uzavření smlouvy o odvádění a likvidaci odpadních vod do 14. 5. 2021. Zastupitelstvo obce tak prodloužilo lhůtu pro napojení a uzavření smlouvy o 14 dnů. Samotný akt uzavření smlouvy trvá v řádu několika dnů a je tak nutné na tento úkon mít časovou rezervu.

 

 

 

Zahájení provozu díla "Splašková kanalizace Písečná - I. etapa

4. června 2020, 11:45 | Obec Písečná dokončila stavbu „Splašková kanalizace Písečná – 1. etapa“, kolaudační souhlas se stavbou byl vydání ke dni 26. 5. 2020. Kanalizaci bude provozovat na základě koncesního řízení společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava od 1. 6. 2020 a od tohoto data je možné zahájit připojování nemovitostí ke kanalizaci.

 

 

 

Kotle pro vytápění

Kanalizační přípojky k rodinným domům

Poskytování Návratných finančních výpomocí na předfinancování výměny kotlů na Pevná paliva v rámci

Poskytování finančního příspěvku na úhradu ceny za stočné

Přihlášení k mému účtu

icon

Uživatelské jméno:

Heslo:

Zapomenuté heslo