Přeskočit na obsah Přeskočit na menu

Dotační programy

Poskytování finančního příspěvku občanům obce Písečná připojeným na kanalizaci na úhradu ceny za stočné

PDF 

Zásady poskytování finančního příspěvku občanům obce Písečná připojeným na kanalizaci na úhradu ceny za stočné

3 288,18 kB

Stáhnout

PDF 

Žádost o dotaci na stočné

139,96 kB

Stáhnout

DOC 

Žádost o dotaci na stočné

48,00 kB

Stáhnout

Program obce Písečná pro poskytování Návratných finančních výpomocí na předfinancování výměny kotlů na Pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“

PDF 

Program obce Písečná pro poskytování Návratných finančních výpomocí na předfinancování výměny kotlů na Pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“

442,60 kB

Stáhnout

PDF 

Žádost o Návratnou finanční výpomoc

467,79 kB

Stáhnout

PDF 

Program obce Písečná pro poskytování Návratných finančních výpomocí na předfinancování výměny kotlů na Pevná paliva v rámci programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ Změna s platností do 18. 10. 2021

567,47 kB

Stáhnout

Individuální dotace z rozpočtu obce

PDF 

Zásady pro poskytování individuální dotace z rozpočtu obce Písečná

365,11 kB

Stáhnout

PDF 

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná

373,35 kB

Stáhnout

OCX 

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Písečná

23,76 kB

Stáhnout

PDF 

Vyúčtování individuální dotace z rozpočtu obce Písečná

183,93 kB

Stáhnout

OCX 

Vyúčtování individuální dotace z rozpočtu obce Písečná

15,23 kB

Stáhnout

POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU A BEZÚROČNÉ ZÁPŮJČKY V PROGRAMU PODPORY EKOLOGICKÉHO VYTÁPĚNÍ RODINNÝCH DOMŮ

PDF 

Zásady poskytování finančního příspěvku a bezúročné zápůjčky Obcí Písečná na pořízení a instalaci kotle na spalování biomasy, uhlí a plynu, dále tepelného čerpadla anebo solárního systému, na území obce Písečná

236,92 kB

Stáhnout

OCX 

ŽÁDOST O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK A BEZÚROČNOU ZÁPŮJČKU V PROGRAMU PODPORY EKOLOGICKÉHO VYTÁPĚNÍ RODINNÝCH DOMŮ

25,66 kB

Stáhnout

Kanalizační přípojky k rodinným domům

PDF 

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Písečná na výstavbu kanalizačních přípojek k rodinným domům na území obce

472,08 kB

Stáhnout

OCX 

Žádost o dotaci na realizaci domovní kanalizační přípojky

14,44 kB

Stáhnout

PDF 

Žádost o dotaci na realizaci domovní kanalizační přípojky

424,27 kB

Stáhnout

PDF 

Zásady pro zajištění projektových dokumentací z rozpočtu Obce Písečná na výstavbu kanalizačních přípojek k rodinným domům na území obce

440,26 kB

Stáhnout

PDF 

Technické podmínky pro domovní kanalizační přípojky

535,03 kB

Stáhnout

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 4. výzva

25. května 2022, 11:42 | V přiloženém letáku se dozvíte podrobné informace o tom, kdo a za jakých podmínek si může zažádat o kotlíkovou dotaci, termíny a výše dotací.

 

 

 

Změna zásad pro poskytování dotací na výstavbu kanalizačních přípojek

15. dubna 2021, 13:24 | Zastupitelstvo obce Písečná schválilo změnu zásad pro poskytování dotací na úhradu nákladů spojených s realizací domovních kanalizačních přípojek. Zásadami upravuje podmínku realizace přípojky a uzavření smlouvy o odvádění a likvidaci odpadních vod do 14. 5. 2021. Zastupitelstvo obce tak prodloužilo lhůtu pro napojení a uzavření smlouvy o 14 dnů. Samotný akt uzavření smlouvy trvá v řádu několika dnů a je tak nutné na tento úkon mít časovou rezervu.

 

 

 

Zahájení provozu díla "Splašková kanalizace Písečná - I. etapa

4. června 2020, 11:45 | Obec Písečná dokončila stavbu „Splašková kanalizace Písečná – 1. etapa“, kolaudační souhlas se stavbou byl vydání ke dni 26. 5. 2020. Kanalizaci bude provozovat na základě koncesního řízení společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava od 1. 6. 2020 a od tohoto data je možné zahájit připojování nemovitostí ke kanalizaci.

 

 

 

Kotle pro vytápění

Kanalizační přípojky k rodinným domům

Poskytování Návratných finančních výpomocí na předfinancování výměny kotlů na Pevná paliva v rámci

Poskytování finančního příspěvku na úhradu ceny za stočné

Přihlášení k mému účtu

icon

Uživatelské jméno:

Heslo:

Zapomenuté heslo