Přeskočit na obsah Přeskočit na menu

Informace z OÚ

Sběr a svoz nebezpečného odpadu 16. 9. 2023

6. září 2023, 08:11 | Připomínáme, že v sobotu 16. 9. 2023 bude probíhat sběr a svoz nebezpečných odpadů. Přesný harmonogram umístění kontejnerů naleznete v příloze.

 

 

 

MAS JABLUNKOVSKO poskytuje dotace v dalších oblastech!!!

4. září 2023, 07:40 | MAS Jablunkovsko 31. 8. 2023 v 8:00 vyhlásilo další výzvy pro příjem projektových záměrů. Jedná se o výzvy v rámci tří operačních programů.
Můžeme podpořit:
 vybavení knihoven - výzva č. 5 IROP
 infrastrukturu cestovního ruchu (odpočívky, atraktivity cestovního ruchu, záchytná parkoviště, stezky, informační centra) - výzva č. 6 IROP
 digitalizaci, automatizaci, robotizace malých a středních podniků - výzva č. 1 OP TAK
 komplexní energetická opatření veřejných budov včetně výměny zdroje vytápění, nabíjecích stanic pro elektromobily - předregistrační výzva OP ŽP

Neváhejte svoje projektové záměry konzultovat a dne 13.9. se můžete zúčastnit seminářů pro žadatele. Pozvánky na semináře jsou zveřejněny v dokumentaci k jednotlivým výzvám.
Těšíme se na Vaše zajímavé záměry!!!

 

 

 

4. září 2023, 07:12 | Vážení uživatelé systému MESOH, k 30. 9. 2023 bude ukončeno období pro vyhodnocení třídění odpadů a slev pro rok 2024, tzv. MESOH rok.

Prosíme o kontrolu, zda jsou všechny údaje ve vašem odpadovém účtu správné. Případné změny, doplnění chybějících svozů apod. lze uplatňovat do 30. 11. 2023 na e-mailu referentka@obecpisecna.cz nebo telefonicky na č. 558 359 825 a 734 218 515. Po tomto datu již nebude možné reklamaci uplatnit. Vždy prosím uveďte vaše IDS (ID stanoviště), příp. adresu stanoviště.

Od 1. 10. 2023 začne nový MESOH rok, jehož vyhodnocení proběhne na podzim roku 2024. Pro zobrazení svozů odpadu za nové období 1. 10. 2023 – 30. 9. 2024 si můžete překliknout v pravém horním rohu odpadového účtu.

Děkujeme, že třídíte a snižujete produkci odpadů!"

 

 

 

Zpravodaj obce Písečná - srpen 2023

9. srpna 2023, 13:13 | Letní číslo zpravodaje obce Písečná je hotovo. Stáhněte si jej a přečtěte v elektronické verzi.

 

 

 

Čipování popelnic ukončeno

3. srpna 2023, 08:27 | Oznamujeme Vám, že ve středu 2. 8. 2023 bylo dokončeno čipování nádob na komunální odpad. Je tedy již možné nádoby uschovat k domu.
Upozorňujeme, že na rozdíl od kovových popelnic, kde je čip viditelný, protože je nanýtovaný na tělese nádoby, jsou u plastových nádob čipy umístěny pod horním okrajem nádoby v kruhovém otvoru. Jedná se o plastový "puk" zašroubovaný do montážního místa připraveného výrobcem nádob.
Nádoby jsou nyní označeny čipem a dále nálepkou s čárovým a QR kódem. Při výměně nádoby za novou je nutné jí označit, jak nálepkou tak RFID čipem, které vydá kancelář OÚ Písečná.
Nové označení zpřesní a zjednoduší načítání nádob při svozu, systém funguje na principu dálkového přenosu signálu. Čip obsahuje adresu, ze které nádoba pochází, a další důležité údaje. Každý čip je specifický, funguje jako otisk prstu pro danou popelnici. Každé svozové auto je navíc vybaveno GPS lokátorem. Když někdo popelnici přemístí na jiné svozové hnízdo nebo do jiné ulice, okamžitě se změna zjistí.
Děkujeme vám za spolupráci, až na malé výjimky byly všechny nádoby přistaveny dle našich pokynů.

 

 

 

Čipování všech popelnic na směsný komunální odpad v obci !

25. července 2023, 08:27 | Informujeme občany obce Písečná, že ve dnech 31. 7. – 2. 8. 2023 bude provedeno čipování všech popelnic na směsný komunální odpad v obci. Všechny nádoby v systému obce, které slouží ke shromažďování směsných komunálních odpadů, budou postupně označeny plastovým RFID čipem. Instalované čipy budou sloužit k identifikaci nádob a ke zpřesnění evidence svezených nádob. Žádáme tímto všechny občany, aby dne 31. 7. 2023 nejpozději do 7.00 hodin vystavili ke svozu a k označení (před plot, před branku svého rodinného domu) všechny popelnice používané ke sběru směsných komunálních odpadů, a to i ty nádoby, které jsou vystavovány pouze mimořádně nebo v zimním období, tak, aby je zaměstnanci společnosti SMOLO CZ, a.s. mohli opatřit čipem. Zároveň žádáme občany o viditelné označení svých nádob číslem popisným (popisem, nálepkou, visačkou apod.). Jelikož je čipování nádob časově náročné, žádáme občany, aby si neočipované nádoby neschovávali a nechali je přístupné do doby označení, což může být až k 2. 8. 2023. Děkujeme za vstřícnost a spolupráci.

 

 

 

Kotlíkové dotace - 5. výzva

20. července 2023, 13:28 | Moravskoslezský kraj získal evropské prostředky na úhradu cca 1.300 výměn starých kotlů na pevná paliva 1. a 2. třídy za tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu (pelety a dřevo). Výše dotace je 180.000 Kč na teplené čerpadlo nebo 130.000 Kč na kotel na biomasu + příspěvek kraje 7.500 každému žadateli. Na realizaci výměny jsou 2 roky. Kotlíkové dotace jsou určeny pro rodinné domy, byty v bytových domech a trvale obývané rekreační objekty, v kterých bydlí starobní důchodci, invalidní důchodci 3. stupně a občané, kteří pobírají příspěvek na bydlení.
Podmínky programu a žádost k vyplnění naleznete na https://lokalni-topeniste.msk.cz/ a stránkách kraje https://www.msk.cz/ (v sekci Dotace).
Dotazy k podmínkám a pomoc s vyplněním žádosti poskytujeme na kotlíkové lince 595 622 355, e-mailu kotliky@msk.cz nebo v kotlíkové kanceláři A106 v budově krajského úřadu na adrese 28. října 117, Ostrava.

 

 

 

Změna místní úpravy provozu na komunikaci

15. června 2023, 07:45 | Z důvodu špatného technického stavu mostu M12 u Kapsie dochází ke změně provozu na místní komunikaci - most bude uzavřen pro motorová vozidla. Na mostu budou osazena betonová svodidla, která umožní průjezd a přechod pouze cyklistům a chodcům. Opatření přispěje také ke zklidnění dopravy v uvedeném místě. Úprava bude provedena 19. 6. 2023. V příloze připojujeme rozhodnutí MěÚ Jablunkov odboru dopravy a situační snímek s vyznačením nového dopravního značení.

 

 

 

Oznámení o jednání Zastupitelstva obce Písečná dne 15.5.2023

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

05.05.2023

Svěšeno:

16.05.2023

5. května 2023, 12:24

 

 

 

Informace o změně jízdních řádů od 11.06.2023

2. května 2023, 09:34 | Informujeme Vás o chystané optimalizaci dopravní obslužnosti v kraji.
V příloze naleznete popis chystaných změn, spolu s jízdními řády linek, u kterých dochází ke změnám.

 

 

 

Strana výpisu

 

Přihlášení k mému účtu

icon

Uživatelské jméno:

Heslo:

Zapomenuté heslo