Přeskočit na obsah Přeskočit na menu

Současnost

Základní informace o obci Písečná

 

 

Písečná se rozkládá v Moravskoslezském kraji východně od Jablunkova na pravém břehu řeky Olše, je od něj vzdálena 3 km. Její protáhlý katastr, který protíná potok Kotelnice, směřuje severovýchodně k vrchu Krkavice. K 1. 1. 2016 obec 981 obyvatel, je zde 240 trvale obydlených domů a katastrální výměra je 236 ha.

 Písečná z ptačí perspektivy

Písečná byla původně horskou osadou, částí města Jablunkova. První zmínky o Písečné pocházejí z roku 1446, kdy byla pravděpodobně osídlena. U jejich počátků stáli bratři Matouš, Štefan a Jan Skřekové, původem z Jablunkova. I když byla Písečná součástí Jablunkova, ničím se neodlišovala od okolních valašských vesnic. Velký grunt Skřeků se časem rozpadl na menší části. Ve 40. letech 16. století žilo na Písečné asi 64 obyvatel, kteří se svým valašsky zaměřeným způsobem hospodaření zcela odlišovali od městských Jablunkovanů.

 

Také zde se zpočátku vyučovalo v soukromých domech a první škola byla zřízena v domě čp. 54. Po roce 1873 byla vystavěna nová jednotřídní škola, která pak byla později ještě rozšířena.

 

V obci se nacházejí dvě kapličky. První je zasvěcena Matce Boží Čenstochovské – podle pověsti byla kaplička postavena v roce 1926 jako výraz díků za záchranu Jana Lubojatzkieho před vlky. Od roku 1990 každoročně v postní době organizují františkáni z Jablunkova křížovou cestu, které se účastní velké množství věřících. Druhá je zasvěcena svatému Izidorovi, patronu zemědělců. V květnu, v den památky sv. Izidora je v kapli sloužena mše svatá. Podle pověsti byla kaple postavena jako projev díků za záchranu života, kdy blesk zasáhl koně a vůz zdejšího zemědělce.

 

do konce roku 2000 byla Písečná jako příměstská část součástí Jablunkova. Na základě referenda konaného v červnu 2000 byla dnem 1. 1. 2001 Písečná vyhlášena jako samostatná obec.

 

Osamostatnění obce výrazně přispělo k jejímu dalšímu rozvoji. Prioritně jsou rekonstruovány místní komunikace, budova školy, kulturní dům a dětské hřiště. V roce 2008 bylo vybudováno nové fotbalové hřiště pro malou kopanou a víceúčelové hřiště, což významně zlepšilo podmínky pro sportovní vyžití občanů obce i blízkého okolí. K dalšímu rozvoji obce přispívají i velmi atraktivní plochy určené pro výstavbu rodinných domů. V posledních letech dochází k vysokému nárůstu staveb rodinných domů, a tím i postupné zvyšování počtu obyvatel v obci.

 

Pracovní příležitosti občané nacházejí v soukromých firmách v Jablunkově a okolí a především v hutních firmách v Třinci.

 

Mezi významné budovy v obci patří především škola, kde sídlí i obecní úřad, dále kulturní dům s přilehlou venkovní plochou a dětským hřištěm a objekt Výletiště. Zde jsou pořádány kulturní a sportovní akce, jako jsou Radovánky, Dětská olympiáda, Sousedský fotbalový turnaj, Den obce i Soutěž v požárním sportu. Mezi tradiční akce pořádané v obci patří hojně navštěvované plesy konané v sálu kulturního domu.

 

Do příprav akcí je zapojena většina složek působících v obci – Sbor dobrovolných hasičů, Sdružení rodičů, Polski Związek Kulturalno - Oświatowy sdružující národnostní menšinu Poláků žijící v obci, Klub důchodců a také nejmladší ze spolků Spolek přátel kultury a sportu na Písečné. Obec je svou polohou v podhůří Beskyd atraktivní pro turistiku a cykloturistiku. Území obce protínají turistické trasy směřující k okolním beskydským vrchům Bahenec, Krkavice, Sošov či Čantoryje.

 

 

Centrum obce

Kaplička sv. Isidora - mše svatá

11. září 2018, 13:38 | Dne 20.9.2018 od 17.00 bude v Písečné u kapličky sv. Isidora sloužena mše svatá s úmyslem poděkování za úrody. Pří této příležitosti se uskuteční svěcení nového zvonu. Nový zvon bude instalován 21.9. a první zvonění novým zvonem proběhne ve stejný den od 19.00 hodin.

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

icon

Uživatelské jméno:

Heslo:

Zapomenuté heslo