Přeskočit na obsah Přeskočit na menu

Současnost

Základní informace o obci Písečná

 

Písečná se rozkládá v Moravskoslezském kraji východně od Jablunkova na pravém břehu řeky Olše, je od něj vzdálena 3 km. Její protáhlý katastr, který protíná potok Kotelnice, směřuje severovýchodně k vrchu Krkavice. K 1. 1. 2023 obec 1 064 obyvatel, je zde 256 trvale obydlených domů a katastrální výměra je 236 ha.

 

 

 Písečná z ptačí perspektivy

 

V obci se nacházejí dvě kapličky. První je zasvěcena Matce Boží Čenstochovské – podle pověsti byla kaplička postavena v roce 1926 jako výraz díků za záchranu Jana Lubojatzkieho před vlky. Od roku 1990 každoročně v postní době organizují františkáni z Jablunkova křížovou cestu, které se účastní velké množství věřících. Druhá je zasvěcena svatému Izidorovi, patronu zemědělců. V květnu, v den památky sv. Izidora je v kapli sloužena mše svatá. Podle pověsti byla kaple postavena jako projev díků za záchranu života, kdy blesk zasáhl koně a vůz zdejšího zemědělce.

 

do konce roku 2000 byla Písečná jako příměstská část součástí Jablunkova. Na základě referenda konaného v červnu 2000 byla dnem 1. 1. 2001 Písečná vyhlášena jako samostatná obec.

 

Osamostatnění obce výrazně přispělo k jejímu dalšímu rozvoji. Prioritně byly rekonstruovány místní komunikace, budova školy, kulturní dům a dětské hřiště. V roce 2008 bylo vybudováno nové travnaté fotbalové hřiště pro malou kopanou a víceúčelové hřiště s umělým povrchem, což významně zlepšilo podmínky pro sportovní vyžití občanů obce i občanů z blízkého okolí. Rok 2019 byl ve znamení několika významných investičních akcí, kdy byla dokončena splašková kanalizace, k níž se napojilo 150 rodinných domů a pokrývá cca 60 % území obce. Dokončila se rekonstrukce a přístavba budovy školy. V témže roce byla dokončena stavba nového obecního úřadu a samospráva obce tak získala důstojné zázemí pro svou činnost. Místní soukromá firma využila stavby kanalizace k vybudování optické internetové sítě a v obci je tak dostupné vysokorychlostní připojení k internetu.

 

K dalšímu rozvoji obce přispívají i velmi atraktivní plochy určené pro výstavbu rodinných domů. V posledních letech dochází k vysokému nárůstu staveb rodinných domů, a tím i postupnému zvyšování počtu obyvatel v obci.  

 

Mezi významné budovy občanské vybavenosti v obci patří především základní a mateřská škola, dále obecní úřad, kulturní dům. Sál kulturního domu slouží nejen k organizaci hojně navštěvovaných plesů, ale také ke koncertům i soukromým akcím, jako jsou svatební či narozeninové hostiny. V centru obce se dále nachází objekt výletiště s klubovnou a zastřešenými venkovními plochami. Zde jsou pořádány kulturní a sportovní akce, jako jsou Dětské radovánky, Dětská olympiáda, Sousedský fotbalový turnaj, Den obce i Soutěž v požárním sportu. Objekt výletiště je pronajímán také k pořádání soukromých oslav, firemních večírků nebo k jiným soukromým účelům občanům Písečné. V areálu výletiště dále najdete fotbalové hřiště i víceúčelové hřiště.

 

V letních měsících v obci najdou vyžití rodiče s dětmi, kterým byl rekonstruován dětský park s novými hracími prvky. Také milovníci kondičního sportu si přijdou na své ve venkovní posilovně.

 

Občanům je v obci k dispozici obchod se smíšeným zbožím a pohostinství. V roce 2021 byl v obci vybudován Penzion u Pinkasů s ubytováním v apartmánech, wellness službami a kapacitou 26 lůžek.

 

Do příprav společenských a kulturních akcí je zapojena většina dobrovolných spolků působících v obci – Sbor dobrovolných hasičů, Sdružení rodičů a přátel školy, Polski Związek Kulturalno - Oświatowy sdružující národnostní menšinu Poláků, Klub důchodců a také nejmladší ze spolků Spolek přátel kultury a sportu na Písečné. Obec je svou polohou v podhůří Beskyd atraktivní pro turistiku a cykloturistiku. Území obce protínají turistické trasy směřující k okolním beskydským vrchům Bahenec, Krkavice, Sošov či Čantoryje.

 

Pracovní příležitosti občané nacházejí v soukromých firmách v Jablunkově a okolí, a především v hutních firmách v Třinci.

 

 

Centrum obce

Přihlášení k mému účtu

icon

Uživatelské jméno:

Heslo:

Zapomenuté heslo