Přeskočit na obsah Přeskočit na menu

Strategické dokumenty

Písečná má zpracovanou Studii odtokových poměrů a protipovodňových a protierozních opatření

1. července 2023, 11:19 | Přívalové deště a extrémní srážky v posledních letech působí škody na majetku i v Písečné. Opakovaně dochází k zatopení zahrad, suterénů budov, škodám na kanalizacích nebo erozím půdy v odtokových liniích. Zastupitelstvo obce se rozhodlo problém řešit a zadalo zpracování studie.

 

 

 

Informace o projednávání nového Územního plánu obce Písečná

10. června 2021, 07:00 | V průběhu příštích dvou let, konkrétně k 31. 12. 2022, skončí dle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) platnost stávajícího Územního plánu obce Písečná z roku 2006. Zpracování a schvalování územního plánu je časově náročný proces, který může trvat i dva roky a zastupitelstvo obce proto již s dostatečným časovým předstihem rozhodlo v červnu 2019 o pořízení nového územního plánu. V článku přinášíme informace o jednotlivých fázích projednávání a upozorňujeme na některé důležité souvislosti.

 

 

 

Strategický plán rozvoje obce na období 2021-2028

12. prosince 2020, 12:57 | Zastupitelstvo obce Písečná usnesením č. 19 ze dne 11.12.2020 schválilo Strategický plán rozvoje obce Písečné na období let 2021-2028

 

 

 

Výsledky dotazníkového šetření - Strategický plán rozvoje obce na období let 2021 - 2028

30. října 2020, 13:59 | V průběhu měsíce září letošního roku probíhalo v naší obci dotazníkové šetření zaměřené na zjištění názorů občanů na budoucí rozvoj naší obce. V příloze článku zveřejňujeme výsledky šetření.

 

 

 

Dvouletý akční plán strategie rozvoje obce na období 2018-2020

29. března 2019, 09:22 | Obec Písečná realizuje Strategii rozvoje obce prostřednictvím dvouletých akčních plánů. Dvouletý akční plán strategie rozvoje obce na období 2018-2020 byl pořízení v rámci realizace projektu "Profesionalizace veřejné správy obcí na území Jablunkovska,
reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002859“ financovaného z Operačního programu Zaměstnanost

 

 

 

Strategický plán rozvoje obce Písečná 2015 - 2020

15. března 2017, 16:07 | Zastupitelstvo obce Písečná schválilo Strategický plán rozvoje obce Písečná, v příloze zveřejňujeme jeho plné znění spolu s výsledky dotazníkového šetření mezi občany obce, které bylo jedním ze základních podkladů pro tvorbu strategického dokumentu. Na tvorbě strategie se podílel Mgr. Petr Karlubík, zastupitelé, dále byli zapojení zástupci spolků, podnikatelů, vedení školy a návrh strategie byl projednán na veřejné schůzi za účasti občanů.

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

icon

Uživatelské jméno:

Heslo:

Zapomenuté heslo