Přeskočit na obsah Přeskočit na menu

Na Výletišti se staví

7. září 2021, 09:39 | V areálu Výletiště v centru obce Písečná byla zahájena stavba s názvem Přípojka NN, veřejné osvětlení, komunikace, zpevněná plocha – Sportovně relaxační park Písečná. Na realizaci stavby byla poskytnuta dotace z fondu EU - Programu rozvoje venkova prostřednictvím výzvy Místní akční skupiny Jablunkovsko, registrační číslo projektu 21/007/19210/780/152/001425, a výše podpory činí 80% z uznatelných výdajů. Zhotovitel musí stavbu dokončit do 30. 11. 2021. Cena díla činí celkem 1 570 327 vč. DPH.

 

 logo_leader-nahled1.jpgcz_ro_m_m.jpg

 

Projekt
SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ PARK PÍSEČNÁ je spolufinancován Evropskou unií.

 

Hlavní cíl operace:
Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Jablunkovsko.

 

V rámci projektu dojde k vybudování nového páteřního chodníku, rozšíření centrální zpevněné plochy, instalaci veřejného osvětlení a zřízení nové elektrické přípojky pro zajištění dostatečné kapacity elektrické sítě při organizaci sezónních společenských a kulturních akcí.

Práce zahrnují výstavbu těchto objektů:

 • výstavba nové zemní elektrické přípojky NN o délce 147 m pro napojení prodejních stánků a případných atrakcí při akcích pořádaných v areálu Výletiště,
 • výstavba veřejného osvětlení, veřejné osvětlení chodníku LED svítidly 33W  osazenými na stožárech výšky 5m.
 • výstavba chodníku – komunikace pro pěší v délce 107 m a šířce 2,5, která propojí parkoviště v centrální části obce s areálem Výletiště. Komunikace bude provedena s krytem z betonových dlaždic.
 • rozšíření zpevněných ploch před budovou Výletiště. Chodník je zakončen kamennou dlažbou kruhového půdorysu o průměru 1,5 m lemovanou betonovým stupněm s dřevěnými sedáky tvořícím půlkruhové posezení
 • výsadba zeleně - trvalkový záhon o ploše 53 m2, tvořený štěrkovou plochou
 • instalace mobiliáře - stojany na kola, lavičky, odpadkové koše

Cílem projektu je zlepšení dostupnosti areálu, zlepšení podmínek pro pořádání společenských a kulturních akcí, zvýšení bezpečnosti návštěvníků areálu.

Stavba je II. etapou realizace projektu nazvaného Sportovně relaxační park Písečná. V další etapě plánujeme realizovat výstavbu parkoviště, mlatových chodníků, ohniště, pítka, hřiště pro pétanque, terasovitých stupňů s lavičkami a výsadbu stromů a další zeleně.

V rámci projektu Sportovně relaxační park Písečná byla v minulosti v rámci I. etapy realizována výstavba venkovní posilovny a trampolín.

Stavební práce provádí společnost GOJAS Alfa, s.r.o. se sídlem ve Vendryni zastoupená Marianem Gorylem a Alešem Stecem. Technický dozor stavebníka provádí společnost c2pecap, s.r.o se sídlem v Jablunkově, zastoupená ing. Pavlem Ćmielem. Činnost koordinátora BOZP provádí Roman Haręžlak, společnost JR Safety. Projektovou dokumentaci stavby zpracoval ing. arch. Czeslaw Mendrek, společnosti BMCH s.r.o. se sídlem v Ostravě.

 

 

 

 • Na Výletišti se staví
  Na Výletišti se staví
 • Na Výletišti se staví
  Na Výletišti se staví
 • Na Výletišti se staví
  Na Výletišti se staví
 • Na Výletišti se staví
  Na Výletišti se staví

Hodnocení článku:

12345

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

icon

Uživatelské jméno:

Heslo:

Zapomenuté heslo