Přeskočit na obsah Přeskočit na menu

Novinky

Odečty vodoměrů SmVaK Ostrava ve změněném režimu

19. března 2020, 08:00 | Společnost SmVaK Ostrava a.s. rozhodla z preventivních důvodů omezit fyzický kontakt pracovníků společnosti VodoTech, která provádí fyzické odečty vodoměrů, s našimi odběrateli. A připraveny jsou alternativní způsoby, jak mohou odběratelé stav svého měřidla pohodlně nahlásit. Více informací najdete v přiložené tiskové zprávě.

 

 

 

Sběrný dvůr fa Nehlsen uzavřen

18. března 2020, 13:29 | Sběrný dvůr firmy Nehlsen je uzavřen do 24.3.2020 z důvodu zákazu maloobchodního prodeje služeb v provozovnách, nařízený Usnesením Vlády ČR č. 82/2020 Sb.

 

 

 

Přerušení provozu Mateřské školy Písečná od 17. března 2020

16. března 2020, 09:34 | Obec Písečná, jako zřizovatel Základní a Mateřské školy Písečná, Písečná č.p. 42, příspěvkové organizace, opatřením starosty obce č. 1/2020 přerušuje provoz Mateřské školy Písečná v termínu od úterý 17. března 2020 do odvolání.

 

 

 

DŮLEŽITÉ PROVOZNÍ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU PÍSEČNÁ

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

12.03.2020

Svěšeno:

11.04.2020

12. března 2020, 11:57 | Milí spoluobčané, obracíme se na Vás s prosbou a informacemi o činnosti Obecního úřadu v Písečné. Především Vás chceme požádat, aby jste pro vyřizování svých záležitostí a požadavků využívali především telefonický kontakt, email nebo písemná podání a osobní návštěvu OÚ využívali až jako poslední možnost. Úřední hodiny jsou nově stanoveny v rozsahu Pondělí a Středa od 15.00 do 17.00 hodin. Při návštěvě úřadu si nás přivolejte zvonkem od zamčených vstupních dveří a my vaše záležitosti rádi vyřídíme. K platbě místních poplatků využívejte především bezhotovostní formu. Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

 

 

 

Informace o omezení dopravy

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

12.03.2020

Svěšeno:

11.04.2020

12. března 2020, 11:28 | S ohledem na přerušení školní docházky, dojde k omezení veřejné linkové osobní dopravy v termínu od pondělí 16. 03. 2020 formou výlukových jízdních řádů v režimu rozsahu jízdních řádů platných v období letních školních prázdnin.
Moravskoslezský kraj tímto informuje o realizovaných změnách jízdních řádů k 16. 03. 2020, které budou dostupné na webových stránkách http://www.portal.idos.cz a www.kodis.cz.
O případných dalších opatřeních budete včas informováni.

 

 

 

Zrušení pronájmů objektů Výletiště, Kulturní dům a Hasičská zbrojnice

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

12.03.2020

Svěšeno:

11.04.2020

12. března 2020, 10:06 | Obec Písečná oznamuje, že v období od 16. 3. 2020 až do 30. 4. 2020 budou zrušeny všechny sjednané pronájmy prostor v budovách Výletiště, Kulturní dům a Hasičská zbrojnice. Pronájmy budov jsou zrušeny z provozních důvodů, více v příloze. Pronájmy jsou zrušeny bez možnosti využití náhradních termínů. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit pronájmy budov i v dalším období. Děkujeme za pochopení.

 

 

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky , Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN vydané na základě jednání Bezpečnostní rady státu

10. března 2020, 11:54 | Na základě jednání Bezpečnostní rady státu vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky dne 10. 3. 2020 Mimořádné opatření, Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, na základě kterého se:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:
- osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělání ve školách a školských zařízení podle zákona č. 561/20004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.
Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů. Toto Mimořádné opatření je platné do jeho odvolání.

Ministerstvo zdravotnictví dále vydalo dne 10. 3. 2020 Mimořádné opatření, Č. j.: MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN, kterým se ode dne 10. 3. 2020 od 18:00 hodin zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

 

 

 

Karanténa a jak se v ní chovat

10. března 2020, 09:34 | V přiloženém článku najdete karanténní opatření a doporučení, která jsou v souladu s opatřením MZČR č. j.: MZDR 10386/2020-1/MIN/KAN.

 

 

 

Přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2019 - informace Finančního úřadu

4. března 2020, 12:50 | Od 5. března vyjíždí úředníci Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj mimo svá pracoviště, aby vybírali přiznání k dani z příjmů fyzických osob ve vybraných obcích. Jejich seznam najdete v přiložené Tiskové zprávě Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj.

 

 

 

Usnesení č. 14 z jednání ZO Písečná dne 3. 2. 2020

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

12.02.2020

Svěšeno:

13.03.2020

12. února 2020, 14:51

 

 

 

Strana výpisu

 

Přihlášení k mému účtu

icon

Uživatelské jméno:

Heslo:

Zapomenuté heslo