Přeskočit na obsah Přeskočit na menu

Obecní úřad

Oprava a rekonstrukce veřejného osvětlení

22. července 2015, 14:09 | Upozorňujeme občany, že z důvodu rekonstrukce a opravy vedení veřejného osvětlení a výměny za izolovaný vodič AS, je v současné době mimo provoz veřejné osvětlení v části Písečná - Lazy. Předpokládaný termín uvedení veřejného osvětlení do provozu je pátek 24.7.2015. Opravu provádí Technické služby Jablunkov na katastrálním území Jablunkov, ze kterého je část Písečná - Lazy napojena.

 

 

 

Informace o dopravním omezení

21. července 2015, 14:16 | V termínu 22.7.2015 bude probíhat pokládka nového povrchu na místní komunikaci v k. ú. Jablunkov od sídla Lesů ČR v Žihle do Písečné, komunikace nebude v tomto termínu průjezdná. Náklady na rekonstrukci jsou hrazeny společně z rozpočtu Jablunkova a Písečné.

 

 

 

Jednání ZO Písečná dne 27.7.2015

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

20.07.2015

Svěšeno:

28.07.2015

OÚ Písečná informuje o jednání Zastupitelstva obce Písečná, které se uskuteční dne 27.7.2015 od 16.30 v objektu Výletiště. Program jednání připojujeme v příloze.

 

 

 

Územní rozhodnutí o umístění stavby

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

14.07.2015

Svěšeno:

29.07.2015

Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil záměr podle § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle § 79 a § 92 stavebního zákona a dle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu rozhodnutí o umístění stavby „Oplocení rodinného domu“ na pozemku p. č. 924/9 (trvalý travní porost) v katastrálním území Písečná u Jablunkova.

 

 

 

Veřejná zakázka - PD stavby - Chodník a inženýrské sítě Písečná

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

10.07.2015

Svěšeno:

28.07.2015

Obec Písečná vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu Projektová dokumentace stavby - Chodník a inženýrské sítě Písečná

 

 

 

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

07.07.2015

Svěšeno:

06.08.2015

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek- Místek - CZ08A a výzva k uplatnění připomínek a námitek Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) a v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)ZVEŘEJŇUJE Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek - CZ08A.

 

 

 

Návrh aktualizace Zásad územního rozvoje MS kraje

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

30.06.2015

Svěšeno:

15.07.2015

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury, jako pořizovatel podle § 5 odst. 1 a 2 a § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), doručuje v souladu s § 37 odst. 4 stavebního zákona a § 172 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) návrh aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Celá veřejná vyhláška je k nahlédnutí v příloze.

 

 

 

Usnesení č. 6

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

25.06.2015

Svěšeno:

10.07.2015

25. června 2015 | Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Písečná konaného dne 22. 6. 2015.

 

 

 

Jednání ZO Písečná dne 22.6.2015

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

15.06.2015

Svěšeno:

23.06.2015

OÚ Písečná informuje o jednání Zastupitelstva obce Písečná, které se uskuteční dne 22.6.2015 od 16.30 v objektu Výletiště. Program jednání připojujeme v příloze.

 

 

 

Závěrečný účet SOJ za rok 2014

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

15.06.2015

Svěšeno:

30.06.2015

 

 

 

Strana výpisu

 

Informace z OÚ

Potřebuji si vyřídit

Dokumenty

Kontakty

Úřední deska

Samospráva

Hospodaření obce

Zpravodaj

VOLBY

ZŠ a MŠ Písečná

Formuláře

Dotační programy

Povinně zveřejňované informace

Obecně závazné vyhlášky

Veřejné zakázky

Pronájem budov

Kanalizace

Strategické dokumenty

Místní agenda 21

Projekty podpořené z dotací

Odpady

GDPR

Územní plán

Přihlášení k mému účtu

icon

Uživatelské jméno:

Heslo:

Zapomenuté heslo