Přeskočit na obsah Přeskočit na menu

Obecní úřad

Nařízení Státní veterinární správy k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu č.j. SVS/2023/105856-T

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

09.08.2023

Svěšeno:

25.08.2023

9. srpna 2023, 14:19

 

 

 

Zpravodaj obce Písečná - srpen 2023

9. srpna 2023, 13:13 | Letní číslo zpravodaje obce Písečná je hotovo. Stáhněte si jej a přečtěte v elektronické verzi.

 

 

 

Oznámení o jednání Zastupitelstva obce Písečná dne 14. 08. 2023

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

07.08.2023

Svěšeno:

15.08.2023

7. srpna 2023, 15:33

 

 

 

Nařízení Státní veterinární správy k zamezení šíření nebezpečné nákazy - hniloba včelího plodu čj. SVS/2023/104997-T

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

03.08.2023

Svěšeno:

21.08.2023

3. srpna 2023, 14:21

 

 

 

Čipování popelnic ukončeno

3. srpna 2023, 08:27 | Oznamujeme Vám, že ve středu 2. 8. 2023 bylo dokončeno čipování nádob na komunální odpad. Je tedy již možné nádoby uschovat k domu.
Upozorňujeme, že na rozdíl od kovových popelnic, kde je čip viditelný, protože je nanýtovaný na tělese nádoby, jsou u plastových nádob čipy umístěny pod horním okrajem nádoby v kruhovém otvoru. Jedná se o plastový "puk" zašroubovaný do montážního místa připraveného výrobcem nádob.
Nádoby jsou nyní označeny čipem a dále nálepkou s čárovým a QR kódem. Při výměně nádoby za novou je nutné jí označit, jak nálepkou tak RFID čipem, které vydá kancelář OÚ Písečná.
Nové označení zpřesní a zjednoduší načítání nádob při svozu, systém funguje na principu dálkového přenosu signálu. Čip obsahuje adresu, ze které nádoba pochází, a další důležité údaje. Každý čip je specifický, funguje jako otisk prstu pro danou popelnici. Každé svozové auto je navíc vybaveno GPS lokátorem. Když někdo popelnici přemístí na jiné svozové hnízdo nebo do jiné ulice, okamžitě se změna zjistí.
Děkujeme vám za spolupráci, až na malé výjimky byly všechny nádoby přistaveny dle našich pokynů.

 

 

 

Čipování všech popelnic na směsný komunální odpad v obci !

25. července 2023, 08:27 | Informujeme občany obce Písečná, že ve dnech 31. 7. – 2. 8. 2023 bude provedeno čipování všech popelnic na směsný komunální odpad v obci. Všechny nádoby v systému obce, které slouží ke shromažďování směsných komunálních odpadů, budou postupně označeny plastovým RFID čipem. Instalované čipy budou sloužit k identifikaci nádob a ke zpřesnění evidence svezených nádob. Žádáme tímto všechny občany, aby dne 31. 7. 2023 nejpozději do 7.00 hodin vystavili ke svozu a k označení (před plot, před branku svého rodinného domu) všechny popelnice používané ke sběru směsných komunálních odpadů, a to i ty nádoby, které jsou vystavovány pouze mimořádně nebo v zimním období, tak, aby je zaměstnanci společnosti SMOLO CZ, a.s. mohli opatřit čipem. Zároveň žádáme občany o viditelné označení svých nádob číslem popisným (popisem, nálepkou, visačkou apod.). Jelikož je čipování nádob časově náročné, žádáme občany, aby si neočipované nádoby neschovávali a nechali je přístupné do doby označení, což může být až k 2. 8. 2023. Děkujeme za vstřícnost a spolupráci.

 

 

 

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

21.07.2023

Svěšeno:

31.07.2023

21. července 2023, 07:40

 

 

 

Kotlíkové dotace - 5. výzva

20. července 2023, 13:28 | Moravskoslezský kraj získal evropské prostředky na úhradu cca 1.300 výměn starých kotlů na pevná paliva 1. a 2. třídy za tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu (pelety a dřevo). Výše dotace je 180.000 Kč na teplené čerpadlo nebo 130.000 Kč na kotel na biomasu + příspěvek kraje 7.500 každému žadateli. Na realizaci výměny jsou 2 roky. Kotlíkové dotace jsou určeny pro rodinné domy, byty v bytových domech a trvale obývané rekreační objekty, v kterých bydlí starobní důchodci, invalidní důchodci 3. stupně a občané, kteří pobírají příspěvek na bydlení.
Podmínky programu a žádost k vyplnění naleznete na https://lokalni-topeniste.msk.cz/ a stránkách kraje https://www.msk.cz/ (v sekci Dotace).
Dotazy k podmínkám a pomoc s vyplněním žádosti poskytujeme na kotlíkové lince 595 622 355, e-mailu kotliky@msk.cz nebo v kotlíkové kanceláři A106 v budově krajského úřadu na adrese 28. října 117, Ostrava.

 

 

 

Oznámení o konání akce "Hasičská soutěž" - Soutěž v požárním útoku

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

10.07.2023

Svěšeno:

17.07.2023

10. července 2023, 13:25

 

 

 

Písečná má zpracovanou Studii odtokových poměrů a protipovodňových a protierozních opatření

1. července 2023, 11:19 | Přívalové deště a extrémní srážky v posledních letech působí škody na majetku i v Písečné. Opakovaně dochází k zatopení zahrad, suterénů budov, škodám na kanalizacích nebo erozím půdy v odtokových liniích. Zastupitelstvo obce se rozhodlo problém řešit a zadalo zpracování studie.

 

 

 

Strana výpisu

 

Informace z OÚ

Potřebuji si vyřídit

Dokumenty

Kontakty

Úřední deska

Samospráva

Hospodaření obce

Zpravodaj

VOLBY

ZŠ a MŠ Písečná

Formuláře

Dotační programy

Povinně zveřejňované informace

Obecně závazné vyhlášky

Veřejné zakázky

Pronájem budov

Kanalizace

Strategické dokumenty

Místní agenda 21

Projekty podpořené z dotací

Odpady

GDPR

Územní plán

Přihlášení k mému účtu

icon

Uživatelské jméno:

Heslo:

Zapomenuté heslo