Přeskočit na obsah Přeskočit na menu

Informace z OÚ

Upozornění na uzavírku silnice číslo I/48

14. října 2020, 10:42 | Policie České republiky upozorňuje na úplnou uzavírku silnice číslo I/48 ulice Příborská ve Frýdku-Místku s navrženou objízdnou trasou a to z důvodu výstavby mostu nad touto pozemní komunikací. Úplná uzavírka silnice číslo I/48 (s objízdnou trasou) proběhne v předpokládaném termínu:
• od 16. října 2020 od 18:00 hodin do 18. října 2020 do 24:00 hodin
• od 20. listopadu 2020 od 18:00 hodin do 22. listopadu 2020 do 24:00 hodin

Plán objízdné trasy najdete v příloze.

 

 

 

Spolupráce JSDH Písečná s hasiči z Gmina Brenna

14. října 2020, 09:02 | V sobotu 3. 10. 2020 se v Brenne uskutečnila přeshraniční soutěž hasičů IRON MAN v silových disciplínách. Hasiči z Písečné a Brenne měli možnost porovnat fyzickou zdatnost, výdrž i smysl pro spolupráci. Soutěž byly organizována v rámci projektu „Brenna Písečná – partnerství v činnostech“.

Projekt Brenna Písečná - partnerství v činnostech” č. projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002018 obdržel finanční podporu z Fondu Mikroprojektů Euroregionu Śląsk Cieszynski – Těšínské Slezsko v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polská republika

 

 

 

Omezení rozsahu úředních hodin obecního úřadu Písečná

12. října 2020, 08:16 | Omezení rozsahu úředních hodin s ohledem na USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020 č. 997 o přijetí krizového opatření.

Úřední hodiny Obecního úřadu Písečná se stanovují na dny pondělí 8:00 – 13:00 a středa 12:00 – 17:00 - upřednostňuje se písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech.

Účinnost tohoto opatření se stanovuje ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod.

 

 

 

Oznámení o veřejné soutěží o prodeji pozemků v obci Dolní Lomná - lokalita "Smyrečí"

6. října 2020, 12:31 | Obec Dolní Lomná zveřejnila Oznámení o veřejné soutěží o prodeji pozemků v lokalitě "Smyrečí" (v obci Dolní Lomná). Toto oznámení včetně podmínek účasti ve veřejné soutěži a všech potřebných dokumentů najdete na úřední desce Obce Dolní Lomná:
https://www.dolnilomna.eu/index.php/document-category/rijen/
Více informací najdete v příloze.

 

 

 

Dotazník pro občany obce Písečná

30. září 2020, 08:00 | Vážení spoluobčané,
předkládáme vám tento anonymní dotazník ke zjišťování vašeho názoru na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho vyplněním máte možnost ovlivnit strategické plánování obce v období 2021 - 2028 a výsledky tohoto šetření budou zohledněny při zpracování důležitého dokumentu - Strategický plán obce. Tento plán obsahuje dlouhodobé i krátkodobé cíle rozvoje obce v důležitých oblastech života v obci. K úspěšnému budoucímu rozvoji Písečné dojde pouze s vaší účastí a je úkolem zastupitelstva obce přihlížet k vašim přáním a názorům. Proto vás prosíme o zodpovězení níže uvedených otázek.
Dotazník vyplňte a odevzdejte do 30. 9. 2020 osobně prostřednictvím poštovní schránky OÚ Písečná. Dotazníky jsou k dispozici i k vyzvednutí na obecním úřadě. Dotazník lze rovněž vyplnit elektronicky (preferujeme) na webových stránkách obce www.obecpisecna.cz. Dotazník vyplňujte zakřížkováním příslušných odpovědí.
Děkujeme, že se zajímáte o budoucnost naší obce.
Odkaz na dotazník: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7hYH6iqF5UGBkcRItJYfDktqxMMacDZFraj9x4tCHtlUNkFLSUc3SEI2NUFDWU41RjE4U1NYTDZUVS4u

 

 

 

Změna sídla ohlašovny - adresa Obecního úřadu

24. září 2020, 10:03 | Obecní úřad Písečná informuje, že z důvodu přestěhování sídla obecního úřadu Písečná do jiné budovy se od 23. 9. 2020 mění adresa sídla ohlašovny z adresy Písečná 42 na adresu Písečná 262.

 

 

 

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

24.09.2020

Svěšeno:

22.11.2020

24. září 2020, 07:31

 

 

 

Výzva - tipy na vánoční strom

23. září 2020, 08:37 | Milí spoluobčané, nezadržitelně se blíží konec roku a s ním i Vánoce. I v letošním roce bude v centru Písečné ozdoben a nasvícen vánoční strom. Pomůžete nám jej najít? Nemáte někdo přerostlý smrk nebo jedli ve své zahradě a chcete se jí zbavit? Děkujeme.

 

 

 

S počítači to umíme - výukový kurs pro seniory

11. září 2020, 10:21 | Obec Písečná pořádá bezplatný výukový kurs pro seniory starší 60 let z Písečné.
Kurs je vhodný pro seniory, kteří vlastní a používají počítač, a chtějí se zdokonalit v některých dovednostech. Výukový kurs je zaměřený na zvýšení počítačové gramotnosti, ovládání PC, bezpečné chování na síti, seznámení se sociálními sítěmi, rozpoznání šíření lživých informací, ovládání internetového bankovnictví a online nakupování.
Tento projekt je organizován jako jedna z aktivit místní Agendy 21 a je podpořen z dotace Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21.

 

 

 

Olympiáda pro děti

11. září 2020, 09:43 | Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Písečná vás ve spolupráci se Spolkem přátel kultury a sportu na Písečné a obcí Písečnou zvou na Olympiádu pro děti, která se uskuteční v sobotu 19.9.2020 v areálu Výletiště. Děti budou soutěžit v různých sportovních disciplínách, připraven je doprovodný program, věcné ceny pro soutěžící a zahraje i živá hudba. Akce byla podpořena z rozpočtu Moravskoslezského kraje a rozpočtu obce Písečná.

 

 

 

Strana výpisu

 

Přihlášení k mému účtu

icon

Uživatelské jméno:

Heslo:

Zapomenuté heslo