Přeskočit na obsah Přeskočit na menu

Oznámení o zahájení územního řízení

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

04.06.2015

Svěšeno:

19.06.2015

Dne 28.05.2015 podal žadatel Stanislav Mitrenga, bytem Písečná č. p. 209, 739 91 Jablunkov, žádost o územní souhlas pro stavbu „Oplocení rodinného domu“ na pozemku p. č. 924/9 (trvalý travní porost) v katastrálním území Písečná u Jablunkova. Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení. Jelikož jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upouští ve smyslu § 87 odst. 1 stavebního zákona od ohledání na místě i od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy nejpozději do 08.07.2015, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Přílohy:

 

 

 

Archiv úřední desky

Smlouvy

Přihlášení k mému účtu

icon

Uživatelské jméno:

Heslo:

Zapomenuté heslo