Přeskočit na obsah Přeskočit na menu

Zápis do Mateřské školy Písečná

20. dubna 2020, 17:15 | Dle opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 bude zápis do MŠ probíhat v období od 4. května 2020 do 15. května 2020 bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Žádost o přijetí do a čestné prohlášení k očkování si můžete stáhnout zde na stránkách www.zsmspisecna.cz nebo po telefonické domluvě si je přijít vytisknout do školy. Telefonní kontakt 733 150 797.

Zákonný zástupce je povinen doložit následující dokumenty:
1.      Žádost o přijetí do MŠ.
2.      Čestné prohlášení o řádném očkování dítěte (v současné situaci nenavštěvujte
         osobně praktického lékaře).
3.      Doložení kopie očkovacího průkazu.

Žádost, čestné prohlášení k očkování a kopii očkovacího průkazu odevzdáte v označené obálce do schránky, která je umístěna při vstupu do budovy ZŠ Písečná.

Dokumenty můžete do školy odevzdávat vždy v pracovní dny od 7:00 do 12:00 v období od 4. května 2020 do 15. května 2020.

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2020

Děti jsou přijímány do naplnění kapacity v následujícím pořadí : 

1.Dítě s povinným vzděláváním a trvalým pobytem v obci Písečná.
2.Dítě, které před začátkem školního roku 2020/2021 dosáhne 4 let věku s trvalým pobytem v obci Písečná.
3.Dítě, které před začátkem školního roku 2020/2021 dosáhne 3 let věku s trvalým pobytem v obci Písečná.
4.Děti mladší 3 let od věkově nejstarších – nejdříve však od 2 let, které mají trvalý pobyt v obci Písečná.
5.Děti od 2 let,které mají trvalý pobyt mimo obec Písečná v pořadí od nejstarších k nejmladším. 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

icon

Uživatelské jméno:

Heslo:

Zapomenuté heslo