Přeskočit na obsah Přeskočit na menu

Změny v systému odpadového hospodářství

9. ledna 2019, 15:49 | Systém odpadového hospodářství v obci se od roku 2018 postupně mění. Od 1.1.2018 se mohou domácnosti zapojovat do Motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství (MESOH). Na základě výsledku z prvního hodnotícího období budou rozdělovány slevy na poplatku pro zapojené domácností. Poplatek se od roku 2019 zvyšuje z 360 na 600 na osobu a rok. Mezi zapojené domácnosti bude prostřednictvím slev rozděleno 160 000 Kč.

 

Počátkem roku 2018 byly všechny domácnosti v obci informovány a výzývány k zapojení do Motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství (dále jen MESOH, dříve ISNO), který byl v obci zaveden od 1. 1. 2018. Informovali jsme Vás, že od roku 2019 dojde ke zvýšení poplatku za odpady. S touto informaci jsme Vám však současně nabídli možnost získat výrazné slevy z poplatku, a to za předpokladu, že se Vaše domácnost zapojí do MESOH. Zavedení systému bylo provedeno se záměrem odstranit anonymní dotování všech občanů prostřednictvím nízkého poplatku za odpady.

V souladu s předávanými informacemi rozhodlo zastupitelstvo obce na svém posledním jednání v roce 2018 o zvýšení poplatku za odpady na 600 za osobu a rok. Ke zvýšení poplatku bylo přistoupeno z několika důvodů a to především finančních i motivačních. Poplatek za odpady ve výši 360 Kč/osoba/rok nepokrýval dlouhodobě celkové náklady na likvidaci odpadů a za posledních 10 let bylo z rozpočtu obce do odpadového hospodářství vloženo 1 170 000 Kč. Současně společnost Nehlsen zvýšila ceny služeb na rok 2019 o cca 14,3%. Jsme také přesvědčení o tom, že poplatek v původní výši nemotivoval některé domácnosti k předcházení tvorby odpadů, jejich lepšímu třídění a efektivnějšímu využívání přistavených nádob.

Musíme však zdůraznit, že poplatek nebyl zvýšen s cílem pokrýt veškeré náklady na úhradu likvidace odpadů z domácností. I nadále bude obec do systému přispívat a pro příští rok počítáme s navýšením objemu prostředků na částku přesahující 200 tisíc Kč.

Zastupitelstvo s navýšením poplatku za odpady rozhodlo současně o poskytnutí slev z poplatku formou tzv. EKO bodů pro domácnosti zapojené do systému MESOH. Zapojených domácností bylo za období od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2018 celkem 161. Pro ilustraci uvádíme, že nejlepší domácnosti získají i maximální slevu na poplatku ve výši 70% z 600 Kč, což představuje poplatek ve výši 180 Kč/osoba/na rok 2019. Na poplatek pod úrovní 360 na osobu dosáhne celkem 76 domácností. Celkem 103 domácností se do systému MESOH nezapojilo a nemají nárok na slevu. V rámci slev bude mezi zapojené domácnosti rozděleno celkem 160 000 Kč, kdy jeden získaný EKO bod hodnotu 9 Kč.

Pro ilustraci uvádím, že domácnost s nejvyšším počtem získaných EKO bodů vytřídila v průběhu 9 sledovaných měsíců 20 pytlů se separovaným odpadem a 8x naplnila a vystavila nádobu na směsný komunální odpad k výsypu. Domácnost dále vyplnila odpadový dotazník a pravidelně v systému prováděla inventuru odpadového stanoviště. V domácnosti jsou evidováni čtyři poplatníci, dva dospělí a dvě děti.

Poplatek za odpady bude v roce 2019 vybírán na celý rok se splatností k 31. 8. 2019. K uhrazení poplatku budete vyzvání dopisem, který bude obsahovat výpočet výše poplatku a platební údaje.

Nové hodnotící období systému MESOH bylo zahájeno k 1. 10.2018 a uzavře se k 30. 9. 2019. Se zapojením do systému vám rádi pomůžeme, přihlašovací údaje a pokyny pro užívání systému vám předá paní Petra Rathouská na tel. číslech 558 359 825, 734 218 515, a nebo přijďte osobně na OÚ Písečná.

V příloze dále připojujeme základní pravidla systému MESOH a pokyny pro jeho používání. Více informací o odpadovém hospodářství obce naleznete na webových stránkách obce – www.obecpisecna.cz/obecni-urad/odpady/.

V příštích letech chceme systém MESOH dále rozšiřovat, chceme, aby bylo nakládání s odpady adresné a aby každá domácnost platila za odpady podle úrovně třídění a podle množství vyprodukovaného odpadu. V roce 2019 budeme společně s dalšími obcemi v regionu realizovat nové výběrové řízení na poskytování služeb v oblasti odpadového hospodářství a v rámci podmínek výběrového řízení chceme celý systém likvidace odpadů optimalizovat.

Hodnocení článku:

12345

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

icon

Uživatelské jméno:

Heslo:

Zapomenuté heslo