Přeskočit na obsah Přeskočit na menu

Aktualizace informací - Revize kotlů na pevná paliva

20. října 2016, 11:51 | Majitelé většiny kotlů na tuhá paliva napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu mají podle platného zákona o ochraně ovzduší novou povinnost, kterou musí splnit do konce letošního roku.

Do konce roku 2016 musí každý spalovací zdroj na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW napojený na radiátory projít kontrolou technického stavu a provozu (revizí). Od 1. ledna 2017 si totiž může úřad města nebo obce s rozšířenou působností vyžádat potvrzení o revizi, příslušným úřadem pro obec Písečná je Městký úřad Jablunkov, odbor životního přostředí. V případě nedodržení povinnosti čeká domácnosti postih do výše 20 tisíc korun. Nejpozději za dva roky je nutné revizi kotle pravidelně zopakovat. Nová povinnost se týká i obcí. 

Odborně způsobilé osoby k provádění revizí, nemají oprávnění provádět revize na všechny typy kotlů, jejich oprávnění se vztahuje většinou na konkrétního výrobce. Obec v této souvislosti nabízí pomoc se zajišťováním revize. Ve spolupráci s majiteli kotlů chceme vytvořit databází provozovaných kotlů podle jednotlivých výrobců. Na základě údajů z vytvořené databáze bude možné v obci revize hromadně domlouvat podle typu kotle. Vytvoření databáze chceme přispět ke snížení nákladů na úhradu cestovného revizních techniků, při jedné cestě budou moci provést v Písečné např. 10 20 revizí v jednom termínu. Hromadná objednávka může vést také k poskytnutí množstevní slevy na samotnou revizi. Cena za revizi kotle není oficiálně stanovena a vychází pouze z aktuální nabídky jednotlivých revizních techniků. 

Využití nabídky obce je dobrovolné. Pokud máte zájem o zařazení do databáze pro objednávky revizí, kontaktujte Písečná. Budeme od Vás potřebovat informace o typu kotle a vaše telefonní číslo.

Kotle, které nejsou vyrobeny oficiálním certifikovaným výrobcem, tzv. werkové kotle, je možné zrevidovat také. V případě spalovacích stacionárních zdrojů, jejichž výrobce již zanikl nebo není zjistitelný, může kontrolu technického stavu, provozu a instalace provádět odborně způsobilá osoba proškolená jiným výrobcem stejného typu spalovacího zdroje (stejný způsob spalování, stejná nebo obdobná konstrukce spalovacího stacionárního zdroje). Kotle, které nesplňují podle zákona příslušné emísní třídy je nutné z provozu vyřadit od 1.9.2022 v souladu s ustanovením § 41 odst. 16 zákona o ochraně ovzduší.

Pokud majitel ponechá kotel bez revize v provozu, vystavuje se nebezpečí pokuty ve výši 20 000 Kč. Pokutu může uložit MěÚ Jablunkov, odbor životního prostředí.

V příloze připojujeme podrobné informace Ministerstva životního prostředí o revizích spolu s odkazy na seznamy revizních techniků. Přikládáme také vzor protokolu o provedení revize, který zveřejnilo na svých webových stránkách Ministerstvo životního prostředí.

Přílohy:

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

icon

Uživatelské jméno:

Heslo:

Zapomenuté heslo